32 241 61 45986Holowanie

Odholowany pojazd

W przypadku:
- zaparkowania pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch  lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej,
- pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Straż Miejska może usunąć pojazd z drogi na koszt właściciela (art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym). Usunięty pojazd jest przewożony na płatny parking strzeżony.
  W takim przypadku należy skontaktować się z dyżurnym Straży Miejskiej (tel. 986 lub 32 2416 145), który poinformuje Państwa szczegółowo o sposobie odebrania pojazdu.  

Podstawą do odebrania pojazdu z parkingu strzeżonego jest zezwolenie wydawane przez funkcjonariusza Straży Miejskiej. Warunkiem wydania zezwolenia jest okazanie przez kierowcę dokumentu tożsamości, dokumentu upoważniającego do używania pojazdu oraz dowodów uiszczenia opłat za usunięcie i postój pojazdu na parkingu strzeżonym.  

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Zobacz także:
powiedz nie doplaczom
stop rasizm
czad zabija

Nasze działania:


Promocja miasta:


Przydatne strony:


Straz miejska w Chorzowie

ul. Jana III Sobieskiego 3
41-500 Chorzów
tel. 986 lub 32 2416 145
e-mail: sm@chorzow.eu
www.sm.chorzow.eu