32 241 61 45986Archiwum

09-01-2016

Bezdomny pod wpływem dopalaczy dokonał samookaleczenia...


Dopalacze to substancje psychoaktywne wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. Podobnie jak narkotyki, mają wywoływać w organizmie określone stany – odurzenia, pobudzenia, euforii, halucynacje. Nie da się do końca przewidzieć, jak na chemię zawartą w dopalczach zareaguje organizm. O skutkach działania tych substancji strażnicy mogli się naocznie przekonać podczas interwencji przy ul. Katowickiej 151, gdzie na ostatnim piętrze miał przebywać bezdomny. Przybyły na miejsce patrol próbował nawiązać rozmowę z mężczyzną, jednak ten wbiegł na strych, po czym wyjął żyletkę i dokonał samookaleczenia, kilkakrotnie nacinając sobie lewe przedramię. Strażnicy byli zmuszeni do użycia środków przymusu bezpośredniego i odezwładnienia mężczyzny. Mimo to był on coraz bardziej agresywny i próbował uderzać głową w podłogę. Dopiero gdy funkcjonariusze wezwali dodatkowe wsparcie oraz Pogotowie Ratunkowe - sytuacja została opanowana. Mężczyznę przewieziono do szpitala na oddział toksykologiczny, gdyż poczynione ustalenia wykazały, że był pod wpływem dopalaczy oraz amfetaminy.

15-12-2015

Wzmożenie działań prewencyjnych w okresie przedświątecznym...

W gorącym okresie przedświątecznych zakupów, gdy jesteśmy zaabsorbowani poszukiwaniem prezentów dla najbliższych, nasza czujność ulega uśpieniu, co może zostać wykorzystane przez złodziei. Żeby nie kusić losu, pamiętajmy, aby unikać bardzo zatłoczonych miejsc. Dokumenty i pieniądze najlepiej nosić w wewnętrznych kieszeniach płaszczy i kurtek. Nie powinniśmy przechowywać gotówki w jednym miejscu, a na zakupy zabierać tylko tyle, ile rzeczywiście jest nam potrzebne. Okres przedświąteczny to dla strażników czas wzmożonej pracy. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w okolicach sklepów i targowisk Straż Miejska w najbliższych dniach nasili działania prewencyjne. Dzielnicowi wezmą również pod lupę miejsca zagrożone patologią oraz miejsca gdzie najczęściej dochodzi do aktów wandalizmu.

10-12-2015

Mikołaj w "Chorzowskiej Laubie"…

8 grudnia 2015r. Straż Miejska wspólnie z pracownikami stowarzyszenia Chorzowska Lauba i Teatrzykiem "Gabi- Art" zorganizowali spotkanie mikołajkowe dla dzieci ze stowarzyszenia. Były gry i zabawy, występy artystyczne , śpiewał Mikołaj-rapper Viruz, a dzięki hojności sponsorów dzieciaki otrzymały wspaniałe prezenty. Tutaj chcielibyśmy szczególnie gorąco podziękować współorganizatorom imprezy, a także sponsorom:
- Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara" Adamowi Płonce,
- Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu „Jantar” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 50,
- Zakładowi Remontowo Budowlano Dekarsko Blacharskiemu Mariusz Franiel z siedzibą w Bytomiu przy ul. Smolenia 12,
- Adamowi Kotlarskeiemu (sklepy Lewiatan),
- Urzędowi Miasta Chorzów,
oraz Spółce "Ruch Chorzów".
Bez Was zorganizowanie takiej imprezy było by niemożliwe.

» zobacz galerię zdjęć

25-11-2015

Trwa nabór do Straży Miejskiej …

Prezydent miasta Chorzów ogłasza nabór na wolne stanowiska Aplikanta w Straży Miejskiej w Chorzowie. Oferty można składać lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją „nabór na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej” w Urzędzie Miasta Chorzów, Rynek 1, III piętro, pokój nr 305 w terminie do 11 grudnia 2015r.
Dodatkowe informacje o naborze, wymaganiach niezbędnych i formalnych można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta, telefon nr 32 4165305 lub 32 4165000 w. 303, 413, 375 od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:00, w czwartek od 7:30 do 17:00, w piątek 7:30 do 13:00, a także klikając na poniższy link:
http://www.bip.chorzow.eu

25-11-2015

Ewakuacja pracowników zakładu dużego ryzyka - ćwiczenia praktyczne …

24.11.2015r. na terenie firmy Italmach Polska Sp. z o.o. przy ul. Narutowicza 15 odbyły się ćwiczenia praktyczne z zakresu ewakuacji pracowników firmy oraz uruchamiania procedur wczesnego ostrzegania mieszkańców i osób przebywających w strefach zagrożenia w związku z awarią na terenie Zakładu Dużego Ryzyka. W zajęciach wzięły udział: Policja, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe i MCZK. Głównym założeniem ćwiczeń było przygotowanie tych służb do sprawnego przeprowadzenia ewakuacji i postępowania w przypadku awarii w Zakładzie Dużego Ryzyka.

Ponad 1200 uczestników prelekcji w ciągu 2 miesięcy

-

02-11-2015

Początek roku szkolnego to okres, w którym chorzowskie szkoły i przedszkola zwracają się do Straży miejskiej z prośbami o przeprowadzenie prelekcji najczęściej. Nie inaczej było w tym roku. W okresie od 1 września do 31 października przeprowadziliśmy prelekcje dla ponad 1200 osób. Tematyką zajęć w większości przypadków było bezpieczeństwo w drodze do szkoły i przedszkola, ale nie tylko. Prowadziliśmy także zajęcia związane z bezpieczeństwem w internecie oraz udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo ruszyły programy "Bezpieczne życie" oraz "Bezpiecznie kibicuję, mądrze dopinguję - młody kibic", w których jak co roku bierzemy udział.

Akcja "Znicz"

-

28-10-2015

W dniach od 31 października do 2 listopada br. chorzowska Straż Miejska prowadzi wspólnie z wydziałem ruchu drogowego KMP Chorzów działania w ramach akcji "ZNICZ 2015". Celem akcji jest przede wszystkim pomoc uczestnikom ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu w pobliżu cmentarzy. Dodatkowe patrole będą również starały się zapobiegać nasilającym się w tym czasie aktom wandalizmu i kradzieży
Informujemy również, że w dniach od 30 października (wieczór) do 1 listopada (wieczór) wprowadzone zostaną następujące zmiany organizacji ruchu w ciągu ulic położonych w sąsiedztwie cmentarzy:
1. rejon cmentarza (przy kościele św. Ducha) przy ul. Dąbrowskiego: a) wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od rejonu węzła drogowego drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) do skrzyżowania z ul. Częstochowską z wyłączeniem wyznaczonych miejsc postojowych, b) wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania z ul. Omańkowskiej do rejonu węzła drogowego drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa),
2. rejon cmentarza przy ul. Janasa – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się w ciągu ul. Janasa na odcinku od skrzyżowania z ul. Opolską do skrzyżowania z ul. 3-go Maja,
3. rejon cmentarza (przy kościele św. Józefa) przy ul. Mariańskiej – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania z ul. św. Wojciecha do skrzyżowania z ul. Janasa.
Ponadto od 30 października (wieczór) do 1 listopada (wieczór) zamknięte dla ruchu kołowego zostaną następujące ciągi ulic:
- ul. Drzymały – odcinek od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do bramy cmentarza,
- ul. Cmentarna – odcinek od skrzyżowania z ul. Hajducką do skrzyżowania z ul. Urbanowicza,
- ul. Kalusa – cały przebieg ulicy.

Turniej piłki nożnej pod hasłem "Stop dopalaczom"

-

28-10-2015

22 października na hali MORiS w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113 odbyła się impreza sportowa pod hasłem "Stop dopalaczom". Podczas turnieju rozegrano dwa mecze piłki nożnej: Straż Miejska zmierzyła się z Chorzowską Laubą (7:8), a Policja z uczniami Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Chorzowie (4:1). Jednak to nie wyniki były najważniejsze. Impreza miała uzmysłowić młodym ludziom, że można zdrowo i aktywnie spędzać wolny czas, a jednocześnie przestrzec przed zgubnym wpływem dopalaczy.

Jesienna Akcja deratyzacji

-

07-10-2015

Przypominamy, że w okresie od 1 do 30 października należy przeprowadzić deratyzację wszystkich nieruchomości na terenie miasta. Zgodnie z przepisami, obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach oraz zarządcach nieruchomości i obiektów. Zabiegi sanitarne związane ze zwalczaniem gryzoni muszą być zorganizowane bez względu na to, czy szczury były zauważane na terenie określonej posesji, czy też nie. Co ważne, wykonanie sezonowej deratyzacji nie zwalnia z bieżącej walki z gryzoniami. Akcja polega na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki we wszystkich budynkach mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, magazynowych oraz w hotelach, szkołach, przedszkolach, żłobkach, zakładach opieki zdrowotnej, sklepach, kawiarniach, barach, restauracjach i stołówkach. Pamiętać należy, że w miejscach wyłożenia trutki musi znaleźć się wyraźne ostrzeżenie o wyłożeniu trucizny.

1-10-2015

Szkolenie dla seniorów z zasad użycia defibrylatora...

30.09.2015r. na terenie "Chorzowskiej Lauby" funkcjonariusze patrolu szkolnego przeprowadzili szkolenie z resuscytacji krążeniowo - oddechowej z użyciem defibrylatora. Adresatami były osoby starsze, które mimo wieku bardzo aktywnie brały udział w zajęciach i chętnie wykonywały ćwiczenia na fantomie i defibrylatorze szkoleniowym.

30-09-2015

Akcja "Numerator"...

Od 29.09.2015r. dzielnicowi chorzowskiej Straży Miejskiej prowadzą kontrolę numeratorów posesji. Szczególnie w okresie jesienno - zimowym, gdy szybko zapada zmrok - brak numeru porządkowego posesji lub jego złe umiejscowienie, to uciążliwe sytuacje zarówno dla służb ratowniczych, które muszą szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia, jak również dla osób szukających konkretnego numeru posesji. Pamiętajmy, że za wszelkie nieprawidłowości związane z numeratorem odpowiada administrator posesji.

24-09-2015

Akcje "Bezpieczne przejście, bezpieczny pieszy" i "NURD" na terenie Chorzowa...

W dniu 23.09.2015r. przy współpracy Policji i Straży Miejskiej na terenie miasta została zorganizowana akcja "Bezpieczne przejście, bezpieczny pieszy". Działania miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych. Funkcjonariusze zwracali uwagę na samochody zaparkowane przy przejściach jak również na kierowców wyprzedzających w rejonie przejść. Pod lupę wzięto również pojazdy parkujące przy skrzyżowaniach i na całej szerokości chodnika. Kontynuacją działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest dzisiejsza akcja "NURD" (Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego), której celem jest dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno pieszych jaki i kierujących.

09-09-2015

Kontrola oświetlenia ulicznego oraz akcja "Plakat" w Chorzowie ...

W okresie od 8 do 11 września chorzowska Straż Miejska przeprowadzi kontrolę oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Wszelkie zauważone nieprawidłowości zostaną przekazane firmie Tauron. Dodatkowo w tym samym czasie referat dzielnicowych prowadzi akcję "Plakat". Pamiętajmy, że zgodnie art. 63a § 1 Kodeksu Wykroczeń, za umieszczanie plakatów, ulotek w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub bez zgody zarządzającego tym miejscem, grozi mandat.

01-09-2015

Działania w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" ...

1 września wraz z inauguracją nowego roku szkolnego Straż Miejska i Policja rozpoczęła działania w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Funkcjonariusze pełnili służbę przy przejściach dla pieszych w pobliżu szkół, gdzie czuwali nad bezpieczeństwem uczniów. Początek roku szkolnego to również okres, w którym funkcjonariusze prowadzą prelekcje w chorzowskich szkołach, związane z tematyką bezpieczeństwa pieszych na drodze.

28-08-2015

Uroczyste Obchody Święta Straży Miejskiej ...

28.08.2015r. chorzowska Straż Miejska obchodziła swoje święto. Część oficjalna odbyła się tradycyjnie w gmachu Urzędu Miasta. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezydent Miasta - Andrzej Kotala, Przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Wojska, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i innych współpracujących służb. Podczas uroczystości z rąk Pani Komendant i Prezydenta funkcjonariusze otrzymali nagrody i awanse na wyższe stopnie służbowe, a także i podziękowania za sumienną i wytrwałą pracę. Był to także czas na podsumowanie działań straży w minionym roku oraz określenie celów na przyszłość.

» zobacz galerię zdjęć

18-08-2015

Miejski program bezpieczeństwa pieszych...


Źródło: Telewizja TELPOL

9-08-2015

Porzucony pies odnaleziony przez strażników...

W dniu 9 sierpnia br. około godz. 12:50 do dyżurnego wpłynęło zgłoszenie dotyczące głośnego skomlenia psa na nieużytkach w pobliżu ulicy Mariańskiej. Przybyli na miejsce funkcjonariusze odnaleźli przywiązanego do drzewa na krótkiej smyczy, wycieńczonego psa. Temperatura w tym dniu sięgała 35 stopni. Psu natychmiast podano wodę do picia, a dodatkowo schłodzono go wodą. Następnie strażnicy przewieźli go do schroniska gdzie trafił pod fachowa opiekę i nic już nie zagraża jego życiu. Właścicielowi za porzucenie psa grozi do 2 lat więzienia, sprawę prowadzi Policja. Reportaż filmowy ze zdarzenia zrealizowany przez telewizję TVS został opublikowany na stronie internetowej Onetu. Poniżej link do strony:
http://wiadomosci.onet.pl/slask/schroniska-alarmuja-takiej-fali-porzuconych-psow-jeszcze-nie-bylo/kxetse

07-08-2015

"Gabi Art" i Straż Miejska w podróży po chorzowskich przedszkolach...

W okresie od 3 do 7 sierpnia br. przy współpracy Teatru Edukacyjnego "GABI ART" i Straży Miejskiej zorganizowano "Tydzień wakacyjno - teatralnych podróży po chorzowskich podwórzach". Celem projektu było dostarczenie dzieciom w atrakcyjnej formie niezapomnianych wrażeń artystycznych, dbając przy tym o ich bezpieczeństwo.

4-08-2015

Tour de pologne również w Chorzowie...

Duże wyzwanie czekało na funkcjonariuszy chorzowskich służb mundurowych podczas tegorocznego III Tour de Pologne. Najważniejszą sprawą było zapewnienie bezpieczeństwa na trasie przejazdu i minimalizacja utrudnień, na jakie natrafią kierowcy i piesi. Kolarze wjechali od strony Maciejkowic, następnie peleton przejechał przez centrum i rejon Chorzowa II, by w Chorzowie Starym opuścić granice miasta. Zabezpieczenie przebiegło zgodnie z planem. Dodatkowo podczas wyścigu na Placu Powstańców Śl. funkcjonariusze zorganizowali dla najmłodszych miasteczko ruchu drogowego oraz tor rowerowy.

26-07-2015

Starżnicy na festynie przy Placu Jana...

26 lipca br. na Placu Jana odbył się kolejny festyn przy udziale chorzowskiej Straży Miejskiej. Patrol szkolny przygotował stanowisko dla dzieci i młodzieży, gdzie najmłodsi rysowali, rozwiązywali krzyżówki i rebusy związane z bezpieczeństwem. Za aktywne uczestnictwo uczestnictwo były nagrody. Dodatkowo patrol dzielnicowych zabezpieczał teren festynu.

17-07-2015

Powiedz "NIE" dopalaczom...

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się bardzo wiele doniesień na temat zatruć tzw. „dopalaczami”. Niestety okres wakacyjny sprzyja tego typu zjawiskom. Ale czy tak naprawdę osoby zażywające te substancje wiedzą z czym mają do czynienia ?

Dopalacze to substancje psychoaktywne, czyli takie które mają wpływ na układ nerwowy. Pod tą nazwą kryje się grupa różnych substancji lub ich mieszanek. Nie zostały one poddane tak dokładnym badaniom jak np. leki, a ich skład chemiczny ulega ciągłej zmianie (w celu ominięcia zakazów antynarkotykowych), nie podlega przy tym żadnej kontroli.

Najgroźniejsze są te, które zawierają śmiertelne alkaloidy, takie same, jak w trujących śmiertelnie muchomorach. Ten, kto kupuje takie preparaty, podpisuje na siebie wyrok śmierci. A na ratunek często jest za późno, tym bardziej, że nie wiadomo, co w nich się znajduje. Dopalacze mogą być także pochodzenia syntetycznego. Mają działanie podobne do tego, jakie wykazują znane narkotyki. Np. niektóre działają podobnie jak amfetamina czy metamfetamina, z kolei inne podobnie jak marihuana czy haszysz. 

Wyjątkowo niebezpieczny jest mefedron, substancja będąca pochodną efedryny, działająca podobnie do kokainy, która błyskawicznie wchłania się do organizmu, powodując szybki wzrost temperatury ciała (choć chwilę po spożyciu jest uczucie zimna). W rezultacie dochodzi do przegrzania tkanek, zwłaszcza mózgu i serca.

Wszystkie te dopalacze stanowią zagrożenie życia, a lista niepożądanych objawów, jakie mogą wywoływać, jest bardzo długa. Właściwie nie ma narządu, którego nie mogą uszkodzić. Stopień ich szkodliwości jest oczywiście zróżnicowany i zależy od wielu czynników – rodzaju dopalacza, ilości zawartych w nim toksycznych substancji, wieku, wagi i stanu zdrowia osoby zażywającej, okoliczności, jakie towarzyszą zażywaniu dopalacza. Często spożywa się je wraz z alkoholem, lekami czy innymi narkotykami, co znacznie zwiększa ryzyko poważnych interakcji i zatrucia organizmu.

Do najmniej groźnych objawów zatrucia dopalaczami należą bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, bezsenność, problemy z koncentracją, stany lękowe. Do poważniejszych, stanowiących już zagrożenie życia: zawał serca, udar mózgu, stany agresji, które mogą zakończyć się próbą samobójstwa lub zabójstwa, śpiączka, niewydolność nerek, wątroby. Dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla osób, które cierpią na schorzenia przewlekłe – np. alergików, cukrzyków, dla osób z osłabionym układem odpornościowym i dla tych wszystkich, którzy znajdują się jeszcze w okresie rozwojowym, a więc dla dzieci i młodzieży.

Wśród objawów, które mogą świadczyć o zażyciu dopalaczy, można wymienić ponadto: nadmierną potliwość, oczopląs, szczękościsk, nudności, wymioty, omamy słuchowe i wzrokowe, stany lękowe, nagły wzrost ciśnienia tętniczego, rozrywający ból głowy, migotanie przedsionków. Pamiętajmy, że dopalacze to substancje stosunkowo nowe, więc nie są jeszcze dobrze poznane. Nieznany jest też ich wpływ na organizm człowieka przy dłuższym przyjmowaniu. Co gorsza, nieznane są także metody terapii: i przy zatruciach takimi nowymi substancjami, i w przypadku uzależnień.

Dlatego apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Kupując dopalacze - kupujesz śmierć!

14-07-2015

Straż Miejska na festynie przy Placu Mickiewicza...

12 lipca br. przy Placu Mickiewicza w Chorzowie odbył się wakacyjny festyn. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych, w tym występy artystyczne, gry i zabawy dla dzieci, trampoliny, zjeżdżalnie. Także Straż Miejska miała swoje stanowisko, gdzie najmłodsi mogli rozwijać zdolności artystyczne i poszerzać wiedzę na temat bezpieczeństwa. Dzieciaki rysowały, rozwiązywały quizy, rebusy, krzyżówki - trzeba przyznać, że szło im to całkiem nieźle. Zainteresowanie było ogromne, a dla aktywnych były również nagrody. Nad bezpieczeństwem podczas festynu obok służb porządkowych, czuwało również kilku funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy na bieżąco patrolowali okolicę.

22-06-2015

Finał X edycji programu "Bezpieczne życie"...

Za nami finał X edycji programu "Bezpieczne życie". Impreza odbyła się tradycyjnie na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Na uczniów klas II Szkół Podstawowych do których skierowany jest program, czekało w tym dniu mnóstwo atrakcji. Przygotowano występy artystyczne, pokazy jazdy konnej, prezentację psów policyjnych, dzieciaki mogły spróbować swoich sił na trasie rowerowej, a także podczas zawodów strażackich.
Program „Bezpieczne życie”, realizowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej, jest jednym z elementów Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” nadzorowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas roku szkolnego funkcjonariusze Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej prowadzą prelekcje w szkołach na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Całość nadzoruje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Chorzowie, który był również organizatorem imprezy.

» zobacz galerię zdjęć

19-06-2015

„Bezpiecznie na drodze z młodym kierowcą" - debata...

18 czerwca br. o godz. 12:00 na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr w Chorzowie odbyła się debata na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także przepisów prawa karnego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa Wiesław Ciążkiewicz, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Zagadnienia poruszane w trakcie spotkania miały uświadomić młodym ludziom ograniczone umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz zniechęcić ich do szybkiej, brawurowej jazdy i podejmowania ryzyka na drodze. Dodatkowo przeprowadzono pokaz akcji ratowniczej polegającej na wydobyciu osoby rannej, uwięzionej w samochodzie w wyniku wypadku drogowego.
Debata została poprzedzona imprezą - w godzinach 9:00 - 12:00 na boisku szkolnym zorganizowano występy artystyczne, gry i zabawy dla najmłodszych. Dzieciaki z chorzowskich przedszkoli mogły zobaczyć m.in. sprzęt i wozy strażackie, radiowóz i motocykle policyjne, a także z pomocą przygotowanego przez strażników miejskich zestawu " Autochodzik", poznać zasady poruszania się pieszych.

» zobacz galerię zdjęć

15-06-2015

Obchody Święta miasta 2015...

Industriada, zjazd rycerstwa chrześcijańskiego, pokazy stylów walki od starożytności do współczesności - to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji obchodów święta miasta w okresie 13-20 czerwca 2015r. Również funkcjonariusze Straży Miejskiej mieli w miniony weekend więcej pracy niż zwykle, zabezpieczając przemarsz uroczystej parady ul. Wolności do ul. Jagiellońskiej. Za tydzień ciąg dalszy imprez, a jest w czym wybierać - będą koncerty zespołu Bratanki i Maryli Rodowicz, pokazy sztucznych ogni, a także festiwal orkiestr dętych.

» zobacz galerię zdjęć

10-06-2015

Konferencja "Razem dla seniorów"...

W dniu dzisiejszym przy ul. Omańkowskiej 1 w Chorzowie w ramach konferencji międzynarodowej „Razem dla Seniorów” odbyła się debata z seniorami, która poprowadzili przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Celem spotkania było poznanie opinii społeczeństwa na temat bezpieczeństwa osób starszych. W pierwszej fazie spotkania funkcjonariusze omówili mechanizm działania oszustów wyłudzających pieniądze od osób starszych, po czym słuchacze włączyli się do dyskusji przekazując cenne spostrzeżenia. Organizatorzy skrupulatnie notowali te uwagi, by przyszłości wykorzystać je w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście.

09-06-2015

Finał programu "Bezpiecznie kibicuję, mądrze dopinguję"...

Za nami finał tegorocznej edycji programu "Bezpiecznie kibicuję, mądrze dopinguję - młody kibic". W zmaganiach piłkarskich niespodzianek nie było - czwarty rok z rzędu wygrało gimnazjum nr 9 o profilu sportowym. W kibicowaniu najwyżej ocenieni zostali uczniowie gimnazjum nr 4, choć różnice punktowe były minimalne. Impreza odbyła się na stadionie "Ruchu Chorzów" przy ul. Cichej 6. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, a nagrody dla najlepszych wręczał Z-ca Prezydenta Miasta - Marcin Michalik.

» zobacz galerię zdjęć

01-06-2015

30.05 - 1.06 Obchody "Dnia Dziecka" w Chorzowie...

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w naszym mieście trwały aż trzy dni. W sobotę 30.05 "w Górnośląskim Parku Etnograficznym odbył się tzw. "Bieg rodzinny". W niedzielę od godz. 12:00 również na terenie skansenu zorganizowano warsztaty i zajęcia artystyczne, a także konkursy z nagrodami. Natomiast w poniedziałek 1.06 impreza przeniosła się pod "Szyb Prezydent", gdzie odbył się II Chorzowski Festiwal Baniek Mydlanych. Wśród atrakcji było także rodzinne malowanie online, czy budowanie pojazdów z surowców wtórnych. W imprezach uczestniczyła również Straż Miejska, prezentując cieszący się ogromną popularnością wśród najmłodszych, zestaw edukacyjny "Autochodzik". Dzieciom rozdaliśmy również odblaski. Organizatorem Dni Dziecka była Chorzowska Strefa Wolontariatu.

29-05-2015

"Kwarantanna 2015" - ćwiczenia...

Na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego w dniu 29.05.2015r. na terenie Parku Śląskiego odbyły się ćwiczenia na wypadek konieczności poddania kwarantannie osób podejrzanych o zakażenie wirusem EBOLA. Scenariusz akcji zakładał potrzebę przetransportowania do pomieszczenia kwarantannowego (hotelu "Skaut"), 15 osób, które hipotetycznie "miały kontakt" z osobami zarażonymi wirusem ebola. Wirusy te są przyczyną poważnych i trudnych w leczeniu, występujących endemicznie na obszarze Afryki, gorączek krwotocznych Ebola W ćwiczeniach brali udział: chorzowscy policjanci, służby sanitarne, Straż Pożarna, Straż Miejska oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ta skrajnie kryzysowa sytuacja została zaaranżowana, aby sprawdzić umiejętności i koordynacji działania służb na Śląsku.

28-05-2014

Działania "NURD" po raz kolejny...

Działania mające poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym są stałym punktem w kalendarzu funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Celem akcji jest dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno pieszych jak i kierujących. Cyklicznie prowadzone akcje "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego" mają także wpłynąć na mniejsza ilość kolizji i wypadków wynikających z brawury i nieznajomości obowiązujących w tym zakresie przepisów.

27-05-2014

Kontrole punktów skupu złomu

27.05.2015r. odbyła się ogólnopolska akcja kontroli punktów zbierających odpady metali. Na terenie Chorzowa funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji wzięli pod lupę kilka takich miejsc. Większych uchybień nie stwierdzono. Przypominamy, że zgodnie z art. 102 Ustawy o Odpadach, osoba prowadząca punkt skupu złomu jest zobowiązana prowadzić dokumentację, a osoba przekazująca odpady metali powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości.

27-05-2015

Ostatni etap eliminacji turnieju "Bezpiecznie kibicuję, mądrze dopinguję" za nami...

27 maja br. na hali MORiS przy ul. Dąbrowskiego 43 zakończył się ostatni etap eliminacji turnieju piłki nożnej w ramach programu "Bezpiecznie kibicuję, mądrze dopinguję - młody kibic". Rywalizowały między sobą Gimnazja nr 2, 3 i 4. W zmaganiach sportowych najlepsze okazało się Gimnazjum nr 3, natomiast w kibicowaniu Gimnazjum nr 4. Sposób dopingowania poszczególnych drużyn był oceniany przez przedstawicieli Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Policji. To jeden z lepszych turniejów tegorocznych zmagań, a różnice w punktacji były minimalne. Już teraz zapraszamy na finał IV edycji programu, który odbędzie się 9 czerwca 2015r. o godz. 10:00 na stadionie przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.

» zobacz galerię zdjęć

19-05-2015

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym rozstrzygnięty...

Poznaliśmy zwycięzców Okręgowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. To drużyny z Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6 z Siemianowic Śląskich okazali się najlepsi w tej edycji turnieju. W zawodach wzięło udział 8 drużyn ze szkół podstawowych i 8 ze szkół gimnazjalnych. Uczniowie musieli wykazać się zarówno zarówno znajomością przepisów ruchu drogowego jak i umiejętnością jazdy na rowerze. Nad właściwym przebiegiem zawodów czuwali m.in. funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji. Zwycięskie drużyny z Siemianowic Śl. będą reprezentowały nasz region na szczeblu wojewódzkim.

» zobacz galerię zdjęć

11-05-2015

"Motoserce" 2015 również w Chorzowie...

9 maja br. przy ul. Granicznej w Chorzowie odbyła się Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa "MOTOSERCE". Głównym organizatorem tegorocznej imprezy w naszym mieście był klub motocyklowy "Tiger Riders". Corocznie kilkadziesiąt miast w całej Polsce zgłasza się do wzięcia udziału w tej akcji, aby zebrać krew dla najbardziej potrzebujących. Oprócz zbiórki krwi, zorganizowane zostały pokazy ratownictwa medycznego, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Straż Miejska wspólnie z Policją przygotowała miasteczko ruchu drogowego i tor rowerowy, gdzie najmłodsi mogli poznać podstawowe zasady obowiązujące na drodze, a także szlifować umiejętności jazdy na rowerze. Tradycyjnie już, odbyła się parada motocyklowa ulicami Chorzowa.

» zobacz galerię zdjęć

28-04-2015

Chorzów ma pięciu nowych strażników...


24 kwietnia br. na terenie Centrum Edukacji Zawodowej w Tychach po prawie trzech miesiącach nauki zakończyło się szkolenie podstawowe strażników miejskich/gminnych. Wśród 32 osób przystępujących do egzaminu, znajdowało się 5 nowych funkcjonariuszy z Chorzowa. Cała piątka zdała egzaminy bezbłędnie, a dwoje z nich jest już po uroczystym ślubowaniu, które odbyło się w gabinecie Prezydenta Miasta Chorzowa. Gratulujemy...

27-04-2015

Niedozowlone symbole - działania prewencyjne ...

Od 27 kwietnia br. w ramach działań prewencyjnych, strażnicy zwracają uwagę na nieprzyzwoite napisy, hasła, symbole o treściach faszystowskich i rasistowskich umieszczanych m.in. na elewacjach budynków w naszym mieście. W przypadku ujawnienia takich nieprawidłowości, będą kierowali pisma o ich usuniecie do właścicieli nieruchomości. Apelujemy do mieszkańców, aby w przypadku zauważenia osób umieszczających takie znaki, poinformowali o zdarzeniu dyżurnego Straży Miejskiej, bądź Policji. Współpraca w tym zakresie na pewno przyczyni się do poprawy wizerunku naszego miasta.

23-04-2015

Ćwiczenia ewakuacji szpitala przy ulicy Zjednoczenia...

23 kwietnia br. około godziny 10.00, na terenie Szpitala Specjalistycznego mieszczącego się przy ul. Zjednoczenia w Chorzowie przeprowadzone zostały ćwiczenia ewakuacyjne mające na celu koordynację wszystkich służb ratowniczych. Zgodnie ze scenariuszem, pożar zasymulowano na oddziale chorób płuc. W trakcie akcji ewakuowano 23 osoby, w tym 13 pacjentów. W ćwiczeniach wzięli udział m.in. chorzowscy strażacy, policjanci, strażnicy miejscy, lekarze pogotowia ratunkowego. Zwołano rownież sztab Miejskiego Zarządzania Kryzysowego

21-04-2015

Kontrole punktów skupu złomu...

21 kwietnia strażnicy miejscy wraz z funkcjonariuszami Policji po raz kolejny prowadzili kontrole punktów skupu złomu na terenie Chorzowa. Funkcjonariusze sprawdzali czy na terenie tych punktów nie ma elementów pochodzących z kradzieży. Kontrolowany był także sposób prowadzenia ewidencji.

20-04-2015

Działania "NURD" po raz kolejny...

W poniedziałek 20 kwietnia Straż Miejska i Policja ponownie przeprowadziła na terenie miasta akcję pod kryptonimem "NURD" (Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego). Szczególną uwagę zwracano jak zwykle na wykroczenia, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym.

17-04-2015

Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym...

17 kwietnia na terenie Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie odbyły się Miejskie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa. Gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych oceniali m.in. funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji. Uczestnicy musieli się wykazać zarówno wiedzą teoretyczną z przepisów ruchu drogowego jak i umiejętnościami praktycznymi. Uczniowie musieli przejechać na rowerze tor sprawnościowy, zbierając jak najmniej punktów karnych. Zwyciężyło Gimnazjum nr 11 oraz Szkoła Podstawowa nr 5. Finaliści eliminacji będą rywalizować na szczeblu wojewódzkim.

» zobacz galerię zdjęć

08-04-2015

Akcja deratyzacji w Chorzowie...

W okresie od 7 do 17 kwietnia br funkcjonariusze Straży Miejskiej będą kontrolować jak przebiega deratyzacja na ternie naszego miasta. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chorzów - teren miasta podlega dwukrotnej deratyzacji w ciągu każdego roku kalendarzowego, w okresach:
1) wiosennym w terminie 1 kwietnia - 30 kwietnia każdego roku,
2) jesiennym w terminie 1 października - 31 października każdego roku. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeb.
Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości.

03-04-2015

Wspólnie wygrajcie rodzinne miejsce zabaw...

Zachęcamy mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w głosowaniu na "Podwórko nivea". W konkursie bierze udział plac zabaw zlokalizowany przy ulicy Floriańskiej w Chorzowie. Szczegóły konkrsu znajdują się tutaj:
www.nivea.pl/podworko

03-04-2015

Wspólne patrole ze Strażą Graniczną...

1 kwietnia br. chorzowska Straż Miejska po raz kolejny prowadziła wspólne działania ze Strażą Graniczną w naszym mieście. Tym razem funkcjonariusze skupili się na kontroli otoczenia targowiska "Barska", gdzie potencjalnie mogli przebywać cudzoziemcy prowadzący nielegalną działalność handlową na terenie Polski.

30-03-2015

Kontrole urządzeń zabawowych...

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, w okresie od 23-03-2015r. do 1-04-2015r. funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili kontrole urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw. Stwierdzone nieprawidłowości zostały następnie przekazane do Wydziału Usług Komunalnych tut. Urzędu, bądź do innych instytucji odpowiedzialnych za usunięcie nieprawidłowości. Takie kontrole w naszym mieście Straż Miejska przeprowadza systematycznie.

30-03-2015

Zabezpieczenie procesji "Dróg Krzyżowych" na terenie miasta...

W dniach 20.03.2015r. oraz 27.03.2014r. funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z Policjantami z Sekcji Ruchu Drogowego brali udział w zabezpieczaniu skrzyżowań w naszym mieście, w związku z przemarszem procesji - Dróg Krzyżowych. Poza niewielkimi utrudnieniami w ruchu, cała akcja przebiegła pomyślnie.

24-03-2015

Jak mieszkać bezpiecznie ? Spotkanie z mieszkańcami...

23.03.2015r. na terenie Chorzowskiego Centrum Kultury, odbyło się spotkanie z mieszkańcami, w którym uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych: Straży Miejskiej, Policji oraz Straży Pożarnej. Były prezentacje, scenki sytuacyjne, a na koniec przedstawiciele wymienionych służb odpowiadali na pytania uczestników przy stanowiskach przed aulą. Tematem zajęć było szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Słuchacze poznali bardziej szczegółowo zadania i uprawnienia Straży Miejskiej, mogli się dowiedzieć: jak uchronić się od zatrucia czadem, poznać zasady postępowania w trakcie pożaru, co robić by nie paść ofiarą rozboju. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał „Informator o powszechnej samoobronie ludności w mieście Chorzów”, w którym zawarto wskazówki m.in. o tym jak udzielać pierwszej pomocy czy zachować się podczas ewakuacji. Podręcznik został opracowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności tut. Urzędu.

» zobacz galerię zdjęć

05-03-2015

Pierwsza pomoc w "Chorzowskiej Laubie"...

W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy szkolenie dla podopiecznych "Chorzowskiej Lauby" mieszczącej się przy ul. Dąbrowskiego 104. Tematem zajęć była "pierwsza pomoc przedmedyczna", a adresatami osoby starsze. Uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, a także poćwiczyć na fantomie.

04-03-2015

Wspólne patrole ze Strażą Graniczną...

W dniu dzisiejszym w godzinach rannych na terenie naszego miasta zorganizowano wspólne patrole Straży Miejskiej i Straży Granicznej. Pod lupę wzięto tereny targowisk. Oprócz działań prewencyjnych, funkcjonariusze przeprowadzili kontrole pod kątem cudzoziemców nielegalnie prowadzących działalność handlową. W kręgu zainteresowań były również osoby sprzedające wyroby tytoniowe bez akcyzy. Takie akcje zostały wprowadzone na stałe do terminarza działań Straży Miejskiej.

25-02-2015

Ruszyły rozgrywki w ramach programu - Bezpiecznie kibicuję mądrze dopinguję

W dniu dzisiejszym na terenie hali MORiS przy ul. Dąbrowskiego odbył się pierwszy w tym roku mecz w ramach programu "Bezpiecznie kibicuję, mądrze dopinguję - młody kibic". Naprzeciw siebie stanęli uczniowie Gimnazjum nr 9 i 10, a mecz zakończył się wynikiem 18:0 dla tych pierwszych. Oprócz rywalizacji sportowej, szkoły konkurowały między sobą pod kątem dopingowania swoich drużyn. Tutaj lepsi byli kibice Gimnazjum nr 10 wygrywając punktację 45:31. Wśród oceniających byli przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej.

» zobacz galerię zdjęć

05-02-2015

Złapali seryjnego złodzieja

W dniu dzisiejszym około godziny 10:00 podczas patrolu okolic ulicy Cieszyńskej, dzielnicowi zauważyli uciekającego mężczyznę. Biegnąca za nim kobieta krzyczała, że goni sprawcę kradzieży i prosi o pomoc. Mężczyzna po pościgu został ujęty przez funkcjonariuszy na wysokości ulicy Wolskiego 2. Jak ustalono, dokonał kradzieży artykułów spożywczych w sklepie przy ul. Wróblewskiego 10. Wartość skaradzionych produktów wynosiła około 80 złotych. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie, okazało się, że sprawca był poszukiwany, w związku z licznymi kradzieżami dokonanymi na terenie Chorzowa.

04-02-2015

Próbowali odciąć metalowe schody

W dniu 3.02.2015r. około godziny 12:00 dzielnicowy wykonujący czynnosci w terenie zauważył, jak grupa osób próbuje odciąć metalowe schody prowadzące na piętro budynku. Zdarzenie miało miejsce na ul. 3 Maja 15 w podwórzu posesji. Funkcjonariusz natychmiast wezwał na wsparcie radiowóz interwencyjny. Na widok strażników sprawcy zaczęli uciekać, lecz po pościgu zostali złapani. Wobec jednego z nich użyto paralizatora elektrycznego TX-26. Mężczyzn przekazano Policji. Wezwany na miejsce właściciel budynku wycenił uszkodzone mienie na kwotę 3000 złotych.

29-01-2015

Bezpieczne ferie 2015

W związku ze zbiżającymi się feriami zimowymi apelujemy do rodziców o zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dla swoich pociech. Jednocześnie przypominamy dzieciom, aby w tym okresie przestrzegały zasad bezpieczeństwa na stokach narciarskich, lodowiskach, w miejscach zabaw, a także w domu pod nieobecność rodziców. Spora grupa młodzieży miała już okazję zapoznać się z tymi zasadami, gdyż strażnicy jak co roku prowadzili prelekcje nt. "Bezpiecznych Ferii" w chorzowskich szkołach. Ponadto, w celu poprawy bezpieczeństwa w trakcie ferii, Strażnicy obejmą wzmożoną kontrolą akweny wodne na terenie miasta, pustostany oraz miejsca, gdzie dzieci będą w tym okresie spędzać czas. W razie niepokojących sygnałów prosimy dzwonić pod całodobowy numer alarmowy Straży Miejskiej - 986.
    Równiez Wojewoda Ślaski, na potrzeby akcji "Bezpieczne ferie 2015" uruchomił całodobową linię telefoniczną o numerze (32) 200- 21-71, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

22-01-2015

Ogólnopolska akcja liczenia bezdomnych

Z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 21 na 22 stycznia przeprowadzono ogólnopolską akcję liczenia bezdomnych. Określenie liczby tych osób może pomóc gminom w podjęciu konkretnych działań związanych ze zjawiskiem bezdomności. W akcji wzięli udział m.in. policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy socjalni i wolontariusze, a sprawdzane były m.in. noclegownie, schroniska, szpitale, areszty, a także dworce, ogródki działkowe, pustostany, altany, klatki schodowe, czy strychy. W Chorzowie strażnik miejski pełniący służbę na zmianie nocnej z policjantem ujawnili czterech bezdomnych mężczyzn - jedna z tych osób była poszukiwana przez Policję do ustalenia miejsca pobytu.

16-01-2015

Akcja "NURD" w Chorzowie

W czwartek 15 stycznia policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej przeprowadzili w naszym mieście akcję pod kryptonimem "NURD" (Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego). Podczas akcji funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.

12-01-2015

Śląski Finał WOŚP w Chorzowie

11 stycznia 2015r. w Chorzowie odbył się 23 Śląski Wojewódzki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od rana na ulicach miasta pojawili się wolontariusze, którzy prowadzili zbiórkę pieniędzy. Cel jak zawsze był szczytny - podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Sam finał odbył się o godz. 15.00 pod wieżą Szybu Prezydent, gdzie wystąpiły zespoły Another Pink Floyd, Cree, Oberschlesien. Koncertom towarzyszyły liczne pokazy sprawności służb m.in. wojska, straży pożarnej, policji oraz izby celnej. Nie zabrakło aukcji - jedną z licytowanych rzeczy była koszulka meczowa piłkarza Arkadiusza Milika z osobistą dedykacją i podpisami innych piłkarzy reprezentacji Polski. Przez cały dzień nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwały patrole piesze i zmotoryzowane Straży Miejskiej, Policji, a także Młodzieżowa Służba Ruch Drogowego.

02-01-2015

Zabezpieczenie imprezy sylwestrowej przy szybie „Prezydent”

Na tegorocznej imprezie sylwestrowej zorganizowanej obok szybu „Prezydent” przy ul. Kościuszki w Chorzowie zagościło ponad 2000 osób. Była dyskoteka, koncerty Mariusza Kalagi i Bernadety Kowalskiej, pokazy fajerwerków. Również Prezydent Andrzej Kotala zagościł na scenie składając uczestnikom życzenia noworoczne. Funkcjonariusze Straży Miejskiej włączyli się w zabezpieczenie terenu uroczystości , na którym nie odnotowano poważniejszych incydentów. Impreza przebiegła bez zakłóceń.

24-12-2014

Nikt nie może być sam

Funkcjonariusze Straży Miejskiej nie mogli pozostać obojętni na apel organizatora akcji “Wigilia dla samotnych”. Strażnicy zorganizowali zbiórkę prezentów dla osób, które w tym szczególnym dniu o godz. 15:00 zasiądą do wspólnej wigilijnej wieczerzy, zorganizowanej na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie.
Właśnie wczoraj prezenty te trafiły do sztabu organizacyjnego na terenie Wioski Rybackiej. Mamy nadzieję, że sprawią one radość obdarowanym. Wszystkim uczestnikom “Wigili dla samotnych” oraz wolontariuszom uczestniczącym w tej akcji życzymy:
“Nadzieii - by nie opuszczała, Radości - by rozweselała, Miłości – by obrodziła, Dobroci – by zawsze była...”

18-12-2014

Bezpiecznie kibicuję, mądrze dopinguję - młody kibic

Ruszyła kolejna edycja programu "Bezpiecznie kibicuję, mądrze dopinguję - młody kibic". Straż Miejska, jak co roku rozpoczęła prelekcje w tym zakresie, w szkołach objetych programem. Celem projektu jest przeciwdziałanie agresji w sporcie, na stadionach i w szkole; kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania wobec innych kultur, religii, ras; nauka kulturalnego dopingu w sporcie z szacunkiem dla drugiej drużyny. Dzisiaj z najważniejszymi zagadnieniami w tej tematyce mogli zapoznać się uczniowie klas I gimnazjum nr 10 przy ul. Urbanowicza w Chorzowie. W trakcie zajęć poruszone zostały przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także sakncje prawne wynikajace z wybryków chuligańskich na stadionach. W prelecjach wziął również udział oficer Straży Pożarnej, który omówił przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas imprez masowych. Niebawem kolejne spotkania ...

16-12-2014

Straż miejska wspiera "Szlachetną paczkę"…

W okresie świątecznym Straż Miejska po raz kolejny przyłączyła sie do ogólnopolskiej akcji "Szlachetna Paczka" oferując swą pomoc przy rozwożeniu darów do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Tylko w 2013 roku Paczka połączyła 617 tysięcy Polaków, a wartość społeczna projektu przekroczyła 300 mln złotych! Szlachetna Paczka juz od 14 lat daje potrzebującym impuls do zmiany życia. Osoby, które chcą pomóc rodzinom w potrzebie zapraszamy na stronę projektu: http://www.szlachetnapaczka.pl/

16-12-2014

Działania "bezdomny"…

Trwają działania "bezdomny". Zima to okres, w którym Strażnicy Miejscy, przy wspópracy Policji prowadzą akcję mającą na celu udzielenie pomocy i wsparcia bezdomnym. Podczas niskich temperatur, brak schronienia staje się dla tych osób szczególnie niebezpieczny. Dlatego funkcjonariusze przeszukują potencjalne miejsca przebywania bezdonmych - najczęściej są to pustostany, kanały ciepłownicze, piwnice, strychy. Napotkane osoby sa kierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej i noclegowni. Apelujemy do mieszkańców, aby problemu bezdomnosci nie traktowali obojetnie, a w przypadku napotkania osoby bezdomnej powiadomili Straż Miejską lub Policję.

04-12-2014

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu przy Urzędzie Miasta…

W związku ze zmianą organizacji ruchu na chorzowskim rynku, spowodowaną modernizacją torowiska, apelujemy do mieszkańców o rozwagę i bezpieczne korzystanie z wyznaczonych przejść i objazdów, zgodnie z obowiazującym oznakowaniem. Z uwagi na to, że wzrosła ilość wykroczeń popełnianych przez pieszych i kierowców w tym rejonie, poniżej zamieszczamy zdjęcia w/w terenu, które mamy nadzieje pomogą mieszkańcom poruszać się zgodnie z przepisami. Planowane zakończenie pierwszego etapu robót jest przewidziane na pierwszą połowię lutego 2015r.

» zobacz galerię zdjęć

25-11-2014

Wywołał zgorszenie w miejscu publicznym…

24.11.2014r. około godz. 15.00 dyżurny przekazał patrolowi zgłoszenie o mężczyźnie, który miał się obnażać i masturbować przy placu zabaw na terenie Parku Hutniczego. Po przybyciu na miejsce świadkowie zdarzenia poinformowali strażników, że mężczyzna na widok radiowozu oddalił się w kierunku Pl. Matejki. Strażnicy dokonali penetracji terenu jednak bez oczekiwanego rezultatu. Jednak po krótkim czasie dyżurny otrzymał kolejne zgłoszenie o obnażającym się mężczyżnie. Patrol ponownie udał się w miejsce zgłoszenia, gdzie po krótkim pościgu ujął uciekającego na widok strażników mężczyznę. Po przewiezieniu na Komisariat Policji okazało się, że 27 letni mężczyzna był już wcześniej notowany w związku z czynnościami seksualnymi w stosunku do nieletnich, a w 2012r. miał orzeczony zakaz zbliżania się do miejsc przebywania dzieci. Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń,za wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym został on ukarany mandatem w wysokosci 500 złotych. Niewątpliwie pomoc świadka zdarzenia, który podał rysopis sprawcy przyczyniła się do jego szybkiego ujęcia.

21-11-2014

Kolejne spotkanie w chorzowskiej laubie…

Kontynuacja szkolenia z pierwszej pomocy była tematem spotkania, które odbyło się w dniu 20 listopada br. na terenie chorzowskiej lauby. Tym razem szkolenie zostało poszerzone o zajęcia z defibrylatorem. Zainteresowanie było duże, a młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach.

» zobacz galerię zdjęć

21-11-2014

Dwie osoby ranne podczas wybuchu gazu na ulicy Odrodzenia…

Chwile grozy przeżyli dziś rano mieszkańcy "Starego Osiedla". Około godz. 9.50 przy ul.Odrodzenia 21 w trakcie wykonywania prac ziemnych doszło do wybuchu gazu z rurociągu. Pożar został szybko ugaszony, ale ranni zostali dwaj pracownicy firmy remontowej. Jeden z nich trafił do szpitala. Na czas akcji z pobliskich bloków ewakuowano 24 osoby. Nasi funkcjonariusze zabezpieczali miejsce zdarzenia.

» zobacz galerię zdjęć

21-11-2014

Szkolenie z pierwszej pomocy dla strażników …

20 listopada w siedzibie Straży Miejskiej w ramach przypomnienia odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedydcznej. Funkcjonariusze mieli możliwość odświeżyć sobie podstawowe zasady ratowania życia. Systematyczne ćwiczenia w tym zakresie mogą pozwolić w razie potrzeby podjąć działanie szybciej, efektywniej i bardziej profesjonalnie. To na pewno jedne z istotniejszych umiejętności w codziennej pracy strażnika miejskiego, więc tego typu szkolenia będą co jakiś czas powtarzane.

14-11-2014

Trwa nabór do Straży Miejskiej …

Prezydent miasta Chorzów ogłasza nabór na wolne stanowiska Aplikanta w Straży Miejskiej w Chorzowie. Oferty można składać lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją „nabór na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej” w Urzędzie Miasta Chorzów, Rynek 1, III piętro, pokój nr 305 w terminie do 28 listopada 2014r.
Dodatkowe informacje o naborze, wymaganiach niezbędnych i formalnych można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta, telefon nr 32 4165305 lub 32 4165000 w. 303, 413, 375 od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:00, w czwartek od 7:30, do 17:00 w piątek 7:30 do 13:00, a także klikając na poniższy link:
http://www.bip.chorzow.eu

29-10-2014

Zajęcia z pierwszej pomocy w chorzowskiej laubie…

29 października w ramach współpracy z "Chorzowską Laubą" strażnicy zorganizowali szkolenie dla dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób. Słuchacze poznali teoretyczne i praktyczne zasady udzielnia pierwszej pomocy przedmedycznej, a dzięki ćwiczeniom nabyli pewności, że potrafią ratować zdrowie i życie.

» zobacz galerię zdjęć

28-10-2014

Akcja znicz…

Przełom października i listopada to czas wytężonej pracy służb mundurowych w związku z nadchodzącym „Świętem Zamarłych”. Prowadzona w tym okresie „Akcja Znicz” ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w pobliżu cmentarzy, tak aby każdy mógł spokojnie dojechać i wrócić z odwiedzin grobów swoich bliskich. Od piątku do niedzieli w akcji weźmie udział 20 funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy przy cmentarzach będą pełnić służbę razem z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego. Pamiętajmy o tym, że w tym okresie wystąpią zmiany w organizacji ruchu.

Od 31 października do 2 listopada br. wprowadzone zostaną następujące zmiany organizacji ruchu w ciągu ulic położonych w sąsiedztwie cmentarzy:
1. rejon cmentarza (przy kościele św. Ducha) przy ul. Dąbrowskiego:
a) wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od rejonu węzła drogowego drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) do skrzyżowania z ul. Częstochowską z wyłączeniem wyznaczonych miejsc postojowych,
b) wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania z ul. Omańkowskiej do rejonu węzła drogowego drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa),
2. rejon cmentarza przy ul. Janasa – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się w ciągu ul. Janasa na odcinku od skrzyżowania z ul. Opolską do skrzyżowania z ul. 3-go Maja,
3. rejon cmentarza (przy kościele św. Józefa) przy ul. Mariańskiej – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania z ul. św. Wojciecha do skrzyżowania z ul. Janasa.
Ponadto od dnia 1 do 2 listopada br. zamknięte dla ruchu kołowego zostaną następujące ciągi ulic:
- ul. Drzymały – odcinek od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do bramy cmentarza,
- ul. Cmentarna – odcinek od skrzyżowania z ul. Hajducką do skrzyżowania z ul. Urbanowicza,
- ul. Kalusa – cały przebieg ulicy.

Dodatkowe informacje:
W tygodniu poprzedzającym „Akcję Znicz” przy współpracy Straży Miejskiej i Komisariatu I Policji, będą prowadzone wzmożone kontrole cmentarzy na terenie Chorzowa. Będą to działania zmierzające do zapobiegania kradzieży i dewastacji tych miejsc.

31-10-2014

Szkolenie z paralizatorów - Taser X26…

30 października 2014r. kolejna grupa strażników odbyła szkolenie z paralizatorów elektrycznych - Taser X26. Takie urządzenia są na wyposażeniu chorzowskiej Straży Miejskiej już od dłuższego czasu, a wykorzystywane przez służby mundurowe na całym świecie. Zajęcia prowadzili policyjni instruktorzy z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Taser X-26 to urządzenie, które ładunkiem elektrycznym dezorientuje system nerwowy napastnika nie wyrządzając mu przy tym żadnej trwałej szkody i posiada przy tym aż 95% skuteczności. Wystarczy dosłownie kilka sekund, żeby obezwładnić każdego napastnika.

23-10-2014

Czad zabija…

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? – to główne tematy szkolenia dla strażników miejskich prowadzonego na terenie siedziby chorzowskiej Straży Pożarnej. Zajęcia prowadził kpt. Arkadiusz Labocha – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Jak się okazuje – zbyt szczelne okna i drzwi, brak mikrowentylacji, wadliwa instalacja grzewcza czy niedrożna kratka wentylacyjna, to główne przyczyny powstawania czadu. W okresie grzewczym szczególnie mocno apelujemy o ostrożność i rozwagę - nie popełniajmy takich błędów. Nie bagatelizujmy także okresowych przeglądów pieców i kominów. Warto zaopatrzyć się w czujnik tlenku węgla, gdyż czad jest gazem bezwonnym i bezbarwnym, niewyczuwalnym przez żadne zmysły ludzkie, ale niestety śmiertelnym.
Szczegółowe informacje dotyczące czadu, objawów zatrucia nim, a także co zrobić aby być bezpiecznym, można znaleźć na ulotce znajdującej się po prawej stronie.

13-10-2014

Nowe zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

W dniach 10 i 11 października na parkingach chorzowskich centrów handlowych, Straż Miejska przeprowadziła akcję informacyjną, związaną ze zmianą przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Od dnia 1 lipca 2014 organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność nie dłużej niż do 30 listopada 2014r. Po upływie okresu przejściowego będą obowiązywać nowe druki, więc uprawnieni kierowcy są zmuszeni do wystąpienia o wydanie nowej karty.

Informowanie kierowców o zmianach w przepisach było głównym celem prowadzonej akcji. Ku naszemu zaskoczeniu większość z nich posiadało już taką wiedzę. Oczywiście funkcjonariusze zwracali również uwagę, czy nie są łamane przepisy dotyczące parkowania na kopertach osób niepełnosprawnych.

17-10-2014

Realizacja projektu „Bezpieczny mieszkaniec”

W dniu 17 października na terenie Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3go Maja 22 odbyły się prelekcje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zajęcia były prowadzone w ramach projektu „Bezpieczny mieszkaniec”, a ich głównym celem było przygotowanie mentalne kobiet, osób starszych do odpowiedniego zachowania w sytuacjach zagrożenia. Prelekcje prowadził kier. referatu prewencji Straży Miejskiej – Adam Płonka.

10-10-2014

Mecz charytatywny - "Dzieciaki vs Straż Miejska"

Za nami turniej piłki nożnej w którym funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli wyzwanie dzieciaków z chorzowskich stowarzyszeń. Organizatorem turnieju była „Chorzowska Lauba”, a mecze odbywały się na hali MORiS przy ul. Dąbrowskiego. W sześciu spotkaniach padły cztery remisy, jeden mecz zakończył się zwycięstwem młodzieży i jeden Straży Miejskiej. Na koniec wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary. Chcemy, aby takie wydarzenia zaszczepiły wśród młodzieży ducha sportowej rywalizacji i umiejętności współdziałania w grupie. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia tego typu impreza.

» zobacz galerię zdjęć

08-10-2014

BOBBY w drodze do szkoły…

Początek roku szkolnego to okres, w którym nasi funkcjonariusze bardzo często odwiedzają szkoły i przedszkola. Celem wizyt jest przeprowadzenie prelekcji na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Dla urozmaicenia spotkań z dziećmi, strażnicy wykorzystują pomoce edukacyjne. Jedną z nich jest program komputerowy – „Bobby w drodze do szkoły”. Bajkowa postać, w trakcie przejścia z domu do szkoły napotyka różne niebezpieczne sytuacje na drodze, a dzieciaki odpowiadając na pytania próbują jej pomóc. Poprzez zabawę mają możliwość poznania podstawowych zasad ruchu drogowego . W trakcie zajęć z młodszymi grupami wykorzystywane są autochodziki. Maluchy podczas zabawy w pieszych i kierowców poznają podstawowe przepisy ruchu drogowego i zasady poruszania się pieszych. Za aktywny udział w zajęciach dzieci otrzymują elementy odblaskowe, które poprawiają ich widoczność na drodze po zmroku.

» zobacz galerię zdjęć

18-09-2014

Kontrola miejsc zagrożonych patologią

W dniach od 15 do 19 września, przy współudziale Straży Miejskiej i Policji na terenie naszego miasta została zorganizowana akcja mająca na celu prowadzenie systematycznych kontroli miejsc najbardziej zagrożonych patologią. Zwracanie uwagi na czyny społecznie uciążliwe takie jak: spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsc publicznych, czy używanie słów wulgarnych - to główne cele tej akcji. Kontrolą objęte są w szczególności rejony, skąd napływają zgłoszenia od mieszkańców, a także miejsca gdzie statystycznie dochodzi do największej ilości wykroczeń. Systematyczne prowadzenie tego typu akcji oraz zwiększenie ilości patroli w tym czasie, na pewno wpłynie pozytywnie na eliminowanie takich zagrożeń.

09-09-2014

Kochasz? powiedz STOP Wariatom Drogowym

Dzisiaj od rana patrole Straży Miejskiej i Policji bacznie przyglądały się kierowcom parkującym w centrum miasta. Akcja była ściśle powiązana z Kampanią „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”. To już trzecia odsłona tej kampanii i jej celem nieustannie pozostaje poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego oraz funkcjonariusze w trakcie działań wręczali kierowcom serduszka przypominające o konieczności ostrożnej jazdy.

05-09-2014

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 75 Pułku Piechoty

5 września o godzinie 12.00 przy ulicy Jagiellońskiej 8, Prezydent Chorzowa oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej 75 Pułku Piechoty. Wydarzenie zainaugurował koncert Orkiestry Wojskowej z Bytomia. Po uroczystym złożeniu wieńców, uczestnicy wydarzenia przemaszerowali do Muzeum Miejskiego, gdzie w tym samym dniu została otwarta wystawa „W garnizonie chorzowskim, w latach 1922-1939". Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali całą uroczystość – poza pewnymi utrudnieniami w ruchu wszystko przebiegło bez zarzutu.

» zobacz galerię zdjęć

29-08-2014

Dzień Straży Miejskiej...

29 sierpnia na mocy Ustawy z 1997r. o Strażach Miejskich, został uchwalony Dniem Straży Gminnej. Dzięki temu Chorzowska Straż Miejska, podobnie jak pozostałe straże na terenie naszego kraju mogły obchodzić swoje święto. Podczas uroczystości odbywającej się w Urzędzie Miasta, Prezydent z Panią Komendant wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie oraz nagrody dla wyróżniających się strażników, a także dokonali podsumowania mijającego roku. Prezydent podkreślił, że Straż Miejska ma znaczący udział w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa na terenie naszego miasta i podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie w wykonywaną pracę. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Rady Miasta, Policji, Straży Pożarnej oraz instytucji na co dzień współpracujących ze Strażą Miejską.

» zobacz galerię zdjęć

01-09-2014

Bezpieczna droga do szkoły...

1 września to dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Tradycyjnie już z tą datą, na drogach w pobliżu szkół, na przejściach dla pieszych pojawiają się dzieci i młodzież. Droga do szkoły staje się codziennym elementem życia ucznia, aż do kolejnych wakacji. Zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły to zadanie nie tylko dla rodziców, opiekunów, czy nauczycieli , ale także Straży Miejskiej, czy Policji. Dlatego też tradycyjnie, jak co roku w tym dniu rusza akcja „ Bezpieczna droga do szkoły”. W tym okresie funkcjonariusze oprócz pilnowania bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych, prowadzą prelekcje w szkołach w tym zakresie. Głównymi tematami zajęć są obowiązujące na drogach przepisy ruchu drogowego oraz zachęcanie najmłodszych do używania elementów odblaskowych na ubraniach, torbach czy plecakach. Młodzi uczestnicy ruchu uczą się podstawowych zasad poruszania się po jezdni, chodniku, poboczu, tak aby pokonać tę drogę w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Apelujemy do rodziców, szczególnie tych najmłodszych uczniów, aby przez pierwsze dni odprowadzali dzieci do szkoły i pokazali im jak bezpiecznie pokonać trasę i na jakie zagrożenia zwrócić uwagę. Drodzy rodzice, bądźcie dobrym przykładem dla swoich dzieci.

» zobacz galerię zdjęć

20-08-2014

Kontrola drogowa pieszy… Odblaski ratują życie…

20 sierpnia to dzień w którym po raz kolejny, przy współudziale Straży Miejskiej i Policji została zorganizowana „Kontrola drogowa – pieszy”. Pod lupę zostały wzięte miejsca, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń przy udziale pieszego. Wbiegnięcie na jezdnię pod jadący pojazd i przechodzenie w miejscach niedozwolonych to najczęstsze przyczyny wypadków. Ze statystyk wynika, że poszkodowanymi najczęściej są osoby starsze, w ciemnych ubraniach. Aby zminimalizować ryzyko, apelujemy do pieszych uczestników ruchu o przestrzeganie przepisów oraz używanie elementów odblaskowych. Według badań - po zmroku, przy złej pogodzie, pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego samochodem z odległości około 20 metrów, jeśli ma na sobie jasne ubranie – 50 metrów, a posiadając na sobie elementy odblaskowe, kierujący pojazdem może zauważyć pieszego z odległości większej niż 150 metrów , więc ryzyko wypadku maleje kilkukrotnie ! Od 31 sierpnia 2014r wchodzi w życie nowelizacja przepisów w tym zakresie. Do tej pory ustawa prawo o ruchu drogowym zobowiązywała do noszenia elementów odblaskowych po zmierzchu i poza obszarem zabudowanym wyłącznie osoby do 15 roku życia. Po wejściu w życie omawianej nowelizacji, obowiązek używania tych elementów dotyczyć będzie wszystkich pieszych poruszających się po drogach po zmierzchu oraz poza obszarem zabudowanym.

20-08-2014

Bezpieczne miasto dla seniora...

W okresie wakacyjnym Straż Miejska przyłączyła się do akcji „Akademia Seniora”. Dnia 20 sierpnia w chorzowskiej strefie wolontariatu odbyło się spotkanie uczestników akademii z przedstawicielem Straży Miejskiej. Spotkanie poprowadził kier. ref. prewencji Adam Płonka. Kradzieże , wyłudzenia czy rozboje na osobach starszych to tylko niektóre sytuacje, na które narażone są te osoby. Seniorzy w tym dniu dowiedzieli się w jaki sposób zapobiegać tego typu zdarzeniom, a także jak się zachować, gdy zdarzenie takie zaistniało. Mamy nadzieję ,że były to cenne wskazówki , które chorzowskim seniorom pozwolą czuć się pewniej w naszym mieście. Każdy z uczestników spotkania otrzymał ulotkę zawierającą najważniejsze numery telefonów oraz zalecenia, które miejmy nadzieję, pomogą im żyć bezpieczniej.

20-08-2014

Kolejny samochód w zapadlisku...

Nie minął miesiąc od kiedy przy ul. Kaszubskiej samochód wpadł do zapadliska, a do kolejnego podobnego zdarzenia doszło w tej okolicy. Tym razem z zapadniętego fragmentu jezdni i chodnika strażacy byli zmuszeni wyciągać granatowego Fiata Scudo. Zdarzenie miało miejsce przy ul. Karpińskiego 23, około godz. 7.45. Przyczyną, jak poprzednio była awaria wodociągowa. Miejsce zostało oznakowane i tymczasowo zabezpieczone przez firmę Dromax. Teraz trwają prace zmierzające do usunięcia skutków awarii.

» zobacz galerię zdjęć

14-08-2014

Może potrzebuje Pan wózka ?

W dniu dzisiejszym na parkingu przy Castoramie, Straż Miejska wraz z funkcjonariuszami Policji przeprowadziła akcję uświadamiającą kierowców o skutkach parkowania na kopertach dla osób niepełnosprawnych bez uprawnień. Kierowcom, którzy zaparkowali w ten sposób, oprócz sankcji karnej, funkcjonariusze proponowali „podwiezienie” do marketu na wózku inwalidzkim. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych i zbiegła się z nowelizacją przepisów w tym zakresie. Od 1 lipca 2014r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie będą już wydawane bezterminowo. Każda karta będzie posiadała okres ważności. Za posługiwanie się nieważną kartą, będzie grozić kara nawet do 2 tysięcy złotych. Wydane wcześniej karty zachowują swoją ważność tylko do 30.11.2014r. Jesteśmy pewni, że sposób prowadzenia akcji dał kierowcom powody do zastanowienia się nad swoim postępowaniem.

» zobacz galerię zdjęć

13-08-2014

Papierosy bez akcyzy na „barskiej”

Dzisiaj rano dzielnicowi zabezpieczyli ponad 140 paczek papierosów bez akcyzy. Papierosami w okolicach targowiska przy ul. Barskiej, handlował 47 letni mieszkaniec Chorzowa. Strażnicy ujęli sprawcę i wraz z towarem przekazali funkcjonariuszom Służby Celnej.

1 i 3-08-2014

Kolejne pogryzienia na terenie miasta

W dniach 1 i 3 sierpnia br. doszło do kolejnych pogryzień na terenie Chorzowa. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w godzinach porannych, na ul. 3-go Maja przy sklepie „Kaufland”, gdzie ofiarą pogryzienia była 7-letnia dziewczynka, która jadąc na wrotkach została zaatakowana przez psa przywiązanego do haka holowniczego zaparkowanego samochodu. Kolejne zgłoszenie dyżurny otrzymał w nocy z 2 na 3 sierpnia, z ulicy Racjonalizatorów, gdzie starsza kobieta została ugryziona w nogę. W obu przypadkach funkcjonariusze będący na miejscu ustalili właścicieli czworonogów oraz sprawdzili szczepienia, które na szczęście okazały się aktualne. Ponadto właściciele zostali poinformowani o konieczności poddania psów obserwacji w kierunku wścieklizny, która w świetle obowiązujących przepisów, jest obowiązkowa nawet w przypadku posiadania aktualnych szczepień. Dokumentacja z tych zdarzeń została przekazana Policji, celem prowadzenia dalszych czynności.

Ilość napływających w ostatnim czasie tego typu zgłoszeń jest coraz bardziej niepokojąca. Dlatego apelujemy do mieszkańców, aby w przypadku zauważenia bezpańskiego psa, zgłaszali ten fakt do Straży Miejskiej. Wtedy może uda się uniknąć tragedii. Natomiast do właścicieli czworonogów zwracamy się z prośbą o sprawowanie właściwego nadzoru nad nimi. Przekonani o posłuszeństwie i spokojnym charakterze naszego pupila często zapominamy o zachowaniu podstawowych środków ostrożności. Jakie mogą być tego konsekwencje świadczą chociażby powyższe przykłady.

24-07-2014

Samochód wpadł do zapadliska

Nie miał szczęścia właściciel białego peugeota parkującego przy skrzyżowaniu ulicy Kaszubskiej i Lwowskiej. Dzisiaj około godziny 9.00 przednia część jego samochodu znalazła się w zapadlisku. Jak się okazało, nawierzchnia jezdni została podmyta w związku z uszkodzeniem instalacji wodociągowej znajdującej się w zasobach ChŚPWiK. Samochód został wyciągnięty z zapadliska przez Straż Pożarną i przekazany właścicielowi, ustalonemu przez Straż Miejską. Strażnicy oprócz miejsca zdarzenia, zabezpieczyli również wjazd na ul. Lwowską od strony ul. Poniatowskiego oraz ustalili około dziesięciu właścicieli pojazdów znajdujących się w rejonie tego zdarzenia, których poproszono następnie o przeparkowanie. Nie stwierdzono żadnych poszkodowanych osób. Do czasu usunięcia awarii i naprawienia nawierzchni drogi, miejsce będzie dozorowane przez Policję.

» zobacz galerię zdjęć

22-07-2014

Pożar mieszkania przy ul. Ficka

W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych wybuchł pożar w kamienicy mieszczącej się przy ulicy Ficka 3 w Chorzowie. W jednym z mieszkań doszło prawdopodobnie do zaprószenia ognia. Zaczęła palić się kanapa i część mebli. Straż Pożarna szybko opanowała sytuację – ogień nie zdołał się przedostać na sąsiednie mieszkania. Nikomu nic się nie stało. Nasi funkcjonariusze zabezpieczali teren wokół budynku w trakcie trwania akcji.

» zobacz galerię zdjęć

15-07-2014

Bezpieczne wakacje

W ramach programu „Bezpieczne wakacje” Strażnicy Miejscy prowadzą kontrole miejsc i obiektów, na których organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży ( placów zabaw, boisk itp.) oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportu i rekreacji. Prowadzone są także kontrole miejsc, na których został wprowadzony zakaz kąpieli. Działania te mają na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji.

26-06-2014

Finał programu „Bezpiecznie kibicuję – Madrze dopinguję. Młody kibic”

Dnia 25 czerwca na stadionie przy ul. Lompy odbyło się uroczyste zakończenie III edycji programu „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję - młody kibic”. Program ten realizowany jest w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Przez cały rok szkolny w ramach programu strażnicy prowadzili prelekcje dla młodzieży pierwszych klas gimnazjalnych. Młodzież uczyła się metod przeciwdziałania agresji na stadionach i w szkole, jak kulturalnie dopingować oraz jakie są konsekwencje prawne związane z naruszeniem ładu na terenie obiektów sportowych. W ramach podsumowania odbył się międzyszkolny turniej piłki nożnej oraz konkurs na najlepiej dopingujących swoja drużynę. W uroczystości udział wzięli Zastępca Prezydenta mgr Marcin Michalik, przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji oraz Straży Pożarnej, a także  Ruchu Chorzów , Dyrektor Wydziału Zrządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Dyrektorzy Chorzowskich Szkół Gimnazjalnych.

» zobacz galerię zdjęć

Akcja "Plakat"...

25-06-2014

Dbając o estetykę i czystość na terenie miasta, referat dzielnicowych Straży Miejskiej zorganizował akcję „Plakat” . Akcja jest prowadzona w dniach od 24.06.2014r. do 27.06.2014r. i w tym czasie dzielnicowi zwracają szczególną uwagę na osoby umieszczające plakaty w miescach niedozwolonych . Nalezy pamiętać, że zgodnie art. 63a § 1 Kodeksu Wykroczeń, za umieszczanie plakatów, ulotek w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub bez zgody zarzadzającego  tym miejscem, grozi mandat do 500 zł. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, Urząd Miasta postawił tablice, na których można nieodpłatnie umieścić ogłoszenie. Tablice zlokalizowane są na przystankach komunikacji miejskiej (wykaz miejsc w załączniku poniżej). Przeznaczone są wyłącznie na drobne ogłoszenia dla mieszkańców (dopuszczalny format ogłoszeń max b6). Raz w miesiącu tablice są czyszczone, firma usuwa wszystkie ogłoszenia i czyści tablice z resztek papieru i kleju.

Wykaz miejsc, w których znajdują się tablice przeznaczone do nieodpłatnego umieszczania drobnych ogłoszeń na terenie Chorzowa (załącznik w formacie PDF)

18-06-2014

Zakończenie programu "Bezpieczne Życie"

Kolejna edycja programu edukacyjnego Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej - "Bezpieczne Życie", realizowanej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego dobiegła końca. W chorzowskim skansenie, w trakcie podsumowania dzieciaki miały okazję zobaczyć pokazy jazdy konnej, występy artystów, czy wziąć udział w zawodach strażackich. Program jest co roku kierowany do uczniów klas drugich szkół podstawowych i ma na celu poszerzenie ich wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Również Straż Miejska przez cały rok brała czynny udział w tym programie prowadząc systematycznie w szkołach prelekcje na temat bezpieczeństwa.

» zobacz galerię zdjęć

18-06-2014

Uwaga na upały !

Wysoka temperatura otoczenia coraz częściej staje się przyczyną tragedii, jest bardzo niebezpieczna dla naszego organizmu. W okresie letnim szczególnie mocno apelujemy do wszystkich o rozwagę. Nie pozostawiajmy wystawionych na działanie słoneczne w pojazdach: dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, zwierząt. W samochodzie pozostawionym w słońcu temperatura może wzrosnąć nawet do 90 stopni. PAMIĘTAJMY - brak rozwagi i wyobraźni może kosztować czyjeś życie. Każdy, kto zobaczy człowieka, bądź zwierzę zamknięte w samochodzie w upalny dzień na słońcu powinien natychmiast zainterweniować i powiadomić odpowiednie służby.

14-06-2014

Uroczysta Parada ulicą Wolności

14 czerwca to kolejny dzień obchodów Święta Miasta w Chorzowie. Pogoda nie dopisała, ale na brak atrakcji nie można było narzekać. Główną ulicą miasta przeszedł długi, kolorowy korowód: międzynarodowe zespoły orkiestr dętych, mażoretki, organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, wojsko, cheerleaderki i wiele innych. W zabezpieczeniu przemarszu uczestniczyły: Straż Miejska, Policja i służby ochrony. Po paradzie impreza przeniosła się na stadion przy ul. Lompy w Chorzowie gdzie odbył się Festiwal Orkierst Dętych.

» zobacz galerię zdjęć

6,7,8-06-2014

Obchody Święta Miasta

Koncerty zespołów „Łzy” i „Perfect” prz Szybie Prezydent, parada i pokazy rycerskie na ul. Wolności i Jagiellońskiej czy Zjazd Rycerstwa na terenie Parku Śląskiego – to tylko niektóre atrakcje zaprezentowane w trakcie obchodów Święta Miasta w dniach 6, 7 i 8 czerwca. Straż Miejska, jak co roku czuwała nad bezpiecznym przebiegiem tych uroczystości.

» zobacz galerię zdjęć

02-06-2014

Chorzowski festiwal baniek mydlanych z okazji Dnia Dziecka

2 czerwca pod chorzowska estakadą dla najmłodszych mieszkańców miasta został zorganizowany festiwal baniek mydlanych. Inicjatorem imprezy był Urząd Miasta w Chorzowie i Chorzowska Strefa Wolontariatu. W akcję włączyła się również Straż Miejska. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, przy scenie bawiło się ponad 600 dzieci. Chorzowscy strażnicy miejscy w formie zabawy przy wykorzystaniu zestawu edukacyjnego "autochodzik" uczyli najmłodszych zasad bezpieczeństwa na drodze. Dzieciaki wspólnie ze strażnikami mogły poznać zasady udzielania pierwszej pomocy, wykorzystując w tym celu fantoma do ćwiczeń medycznych.

» zobacz galerię zdjęć

01-06-2014

Dzień dawcy szpiku

Statystycznie w Polsce co godzinę jednej osobie stawia się diagnozę – białaczka. Mimo, że na świecie jest zarejestrowanych około 22 milionów Dawców Szpiku, cały czas w Polsce są pacjenci którym nie znaleziono dawcy. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom a zwłaszcza tych najmłodszych pacjentów, Straż Miejska wraz z fundacją DKMS w „Dniu Dziecka” zorganizowała w Parku Śląskim w Chorzowie – „Dzień Dawcy Szpiku”. Rejestracja dawcy polegała na wypełnieniu odpowiedniego formularza i pobraniu wymazu ze śluzówki jamy ustnej. W trakcie akcji udało się pozyskać stu potencjalnych nowych dawców. Również Prezydent Miasta – Andrzej Kotala, dając innym przykład, zarejestrował się w bazie dawców szpiku. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji.

» zobacz galerię zdjęć

Ewakuacja szpitala– ćwiczenia praktyczne

03-06-2014

W dniu 3 czerwca na terenie Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii odbyły się ćwiczenia praktyczne dotyczące postępowania w przypadku zdarzenia masowego. Celem ćwiczeń było przeprowadzenie praktycznej ewakuacji pacjentów z zagrożonego pożarem obiektu. Akcja miała na celu sprawdzenie działań Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, MCZK w zakresie realizacji procedur wynikających z zadań ewakuacji. Straż Miejska również uczestniczyła w ćwiczeniach, zabezpieczając obszar działań.

» zobacz galerię zdjęć

"Maraton Wolności"

01-06-2014

318 zawodników stanęło na trasie biegnącego przez Chorzów, Katowice i Siemianowice Śl. Maratonu Wolności. Jest to pierwsza taka impreza, a została zorganizowana z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów w Polsce. Trasa maratonu przebiegała m.in. przez zoo, skansen, szyb Prezydent, ul. Wolności w Chorzowie, kopalnię „Wujek", ścisłe centrum Katowic oraz kilka ulic w Siemianowicach Śl. Funkcjonariusze Straży Miejskiej brali udział zabezpieczeniu ruchu drogowego na tym wydarzeniu. Jedenastu strażników zostało skierowanych w rejon trasy maratonu na skrzyżowania następujących ulic: Górnicza – Hajducka, Działkowa – Hajducka, Wolności – Bałtycka, Wolności – B.Chrobrego, Kościuszki – Poniatowskiego, Hajducka – Al. Bojowników, Dąbrowskiego – DTŚ, Impreza przebiegła pomyślnie - podczas biegu nie doszło do żadnych zdarzeń drogowych. Na mecie najszybszy był Viktor Starodubtsev ze Lwowa, który pokonał maraton w czasie 2:30:18. Wśród kobiet triumfowała Agata Goraj z Katowic z czasem 3:29:24.

» zobacz galerię zdjęć

20-05-2014

STRAŻ MIEJSKA NA HAPPENINGU EKOLOGICZNO – PLASTYCZNYM

W dniu 20 maja 2014 r. na ul. Wolności w Chorzowie odbył się happening ekologiczno - plastyczny, w którym wzięły udział dzieci z chorzowskich przedszkoli. Śmieci idzie precz – ekologia dobra rzecz! Zwierzaki się uśmiechają, kiedy dzieci o nie dbają! to tylko niektóre hasła maluchów zachęcających mieszkańców Chorzowa do dbania o ekologię i porządek w mieście. Dzieci uczyły się właściwego podejścia do zwierząt i ekologii poprzez zabawę - w grupach budowały figurki zwierząt z makulatury. Przedszkolaków odwiedził również Prezydent Miasta Andrzej Kotala zachęcając do dbania o czystość w mieście. Impreza zakończyła się przemarszem ul. Wolności, podczas którego dzieci rozdawały ulotki z akcji - „Nie rób gańby – skludzej po swoim psie”.

» zobacz galerię zdjęć

21-05-2014

My, wy, oni. Senior w przestrzeni publicznej

W dniu 21 maja br. w Miejskim Domu Kultury Batory odbyła się debata społeczna pt. "My, wy, oni. Senior w przestrzeni publicznej." Konferencja została zorganizowana by aktywizować osoby starsze. Również funkcjonariusze Straży Miejskiej zostali zaproszeni na to wydarzenie. W trakcie części warsztatowej uczestnicy spotkania wypracowali mapę problemów z jakimi borykają się osoby starsze w naszym mieście oraz proponowane rozwiązania. Należy dyskutować, rozmawiać na temat potrzeb, problemów jakie w tej grupie społecznej się pojawiają i wypracować takie wnioski, aby w przyszłości można było je wykorzystać w polityce społecznej miasta - mówi Andrzej Kotala Prezydent Miasta. Obecnie efekty przynosi karta 60+ uprawniająca osoby starsze do rabatów na wszelkiego rodzaju usługi oferowane na terenie miasta. Więcej informacji na temat programu 60+ tutaj

» zobacz galerię zdjęć

22-05-2014

Runął budynek przy Hajduckiej 63

W dniu 22 maja br zawalił się pustostan przy ul. Hajduckiej 63. Na miejsce przybyły służby ratunkowe, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Nikt nie ucierpiał. Strażnicy miejscy zabezpieczali miejsce zdarzenia. Obiekt był wycofany z użytkowania i przeznaczony do wyburzenia, jednak według informacji przebywały na tym terenie osoby zbierające złom. Bezpośrednią przyczyną zawalenia była kradzież elementów metalowych konstrukcji budynku. Sprawcy zostali ujęci przez Policję.

» zobacz galerię zdjęć

8-07-2014

21-05-2014

Kontrole punktów skupu złomu

W dniu 21 maja br. strażnicy miejscy wraz z funkcjonariuszami Policji dokonali kontroli punktów skupu złomu na terenie Chorzowa. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali. Kontrole tego typu mają na celu eliminowanie skupu złomu pochodzącego z niewiadomych źródeł np. z kradzieży. Podobne kontrole przeprowadzono również w dniach: 7 i 8 lipca br.

22-05-2014

Kontrole pieszych w ruchu drogowym

W dniach 22.05.2014 i 29.05.2014 na terenie Chorzowa zostały przeprowadzone "akcje pieszy". Tego typu akcje mają na celu dyscyplinowanie wzajemnych relacji pieszych i kierujących. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań zarówno strażnicy miejscy jak i policjanci zwracali uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Zawody strzeleckie o Puchar Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie

10-05-2014

W dniu 10.05.2014 r. na strzelnicy LOK w Rudzie Śląskiej odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie. Organizatorami zawodów byli: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie, Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Rudzie Śląskiej oraz Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska. Imprezę objęła patronatem Prezydent Miasta Ruda Śląska. Uczestnikami zawodów byli przedstawiciele służb mundurowych Rudy Śląskiej i Chorzowa oraz członkowie kół Ligi Obrony Kraju. Zawody rozegrano w trzech konkurencjach: karabinek sportowy, pistolet sportowy, pistolet centralnego zapłonu. W zawodach brało udział 8 drużyn, w tym również funkcjonariusze Straży Miejskiej z Chorzowa. Niestety podium było ponad naszym zasięgiem. Zwyciężyła drużyna - LOK Towarzystwo Sportowe FLOR-AMATOR Świętochłowice.

» galeria zdjęć z zawodów

W Dolinie Górnika i Żabich Dołach można już bezpiecznie spacerować

07-04-2014

Od kilku tygodni mieszkańcy chorzowskiej dzielnicy Maciejkowice skarżyli się na sforę bezpańskich psów grasujących w Dolinie Górnika oraz w okolicy Żabich Dołów. Zwierzęta, w opinii mieszkańców, były agresywne i niemalże terroryzowały spacerowiczów (Żabie Doły i Dolina Górnika to miejsce chętnie odwiedzane przez chorzowian). - Ludzie informowali nas o próbach pogryzień. Aktywność stada była tak duża, że mieszkańcy w ostatnim czasie rezygnowali ze spacerów w tej okolicy – podkreśla Adam Płonka z chorzowskiej Straży Miejskiej. Jak przyznają chorzowscy strażnicy wyłapanie psów nie było łatwe, z uwagi na rozległy i gęsto porośnięty teren. W dodatku zwierzęta urodziły się już w warunkach dzikich. Psy wyłapano przy użyciu chwytaków i specjalnych siatek. Wcześniej zwierzętom podano środki uspokajające. Całe stado trafiło do chorzowskiego schroniska.

Nie rób gańby. Skludzej po swoim psie

20-03-2014

20 marca w Chorzowie ruszyła kampania, mająca na celu skłonienie wszystkich właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. Hasło kampanii „Nie rób gańby. Skludzej po swoim psie” jest w gwarze śląskiej. O skali problemu najlepiej mówią liczby. Jak wyliczono w Urzędzie Miasta Chorzów, tylko w naszym mieście rocznie na trawniki, skwery czy chodniki trafia ponad 330 ton psich odchodów. Tylko niewielka część jest sprzątana przez właścicieli. Niestety większość z nich problem bagatelizuje. Tymczasem to, co dla niektórych jest tylko problemem estetycznym, dla innych jest sporą niedogodnością. Zanieczyszczone odchodami chodniki to poważny problem dla osób niepełnosprawnych, matek z dziećmi czy osób starszych, poruszających się o lasce.
- Uznaliśmy, że problem, który najbardziej widoczny jest po zimie trzeba wreszcie rozwiązać. Do życia w czystym mieście mają prawo wszyscy mieszkańcy. To jednak wymaga zmiany mentalności przez tych, którzy zapominają, że sprzątanie po swoim psie to obowiązek, który powinien wynikać nie tylko z kultury osobistej. To reguluje prawo – podkreśla Andrzej Kotala prezydent Chorzowa.
Kampania ma przypomnieć też wszystkim, że za nie posprzątanie po swoim pupilu właściciel może zostać ukarany mandatem do 500 złotych. W Chorzowie ustawiono już ponad 30 dystrybutorów woreczków na psie nieczystości. Można je również odbierać za darmo na parterze Urzędu Miasta w pokoju 28. Woreczek z nieczystością należy wrzucić do jakiegokolwiek ulicznego kosza na śmieci. Nie trzeba szukać specjalnych pojemników na psie odchody. Z myślą o właścicielach czworonogów Chorzów wybudował też dwa wybiegi dla psów. Miasto wydrukowało kilka tysięcy ulotek przypominających o tym obowiązku. Znaki z hasłem kampanii pojawią się też na koszach na śmieci i chodnikach.

Zobacz spot promujący kampanię na Vimeo:

Pierwsza pomoc w ramach Miejskich Spotkań Medycznych

07-04-2014

Statystycznie przynajmniej raz w życiu będziemy w sytuacji, w której trzeba będzie udzielić pierwszej pomocy. 7 kwietnia była okazja się tego nauczyć: w ramach rozpoczęcia trzeciej odsłony Miejskich Spotkań Medycznych odbyły się szkolenia na fantomach przeprowadzone przez strażaków, strażników miejskich i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego, w którym odbyła się akcja. Najpierw jednak zasady prawidłowej resuscytacji tłumaczył Witold Kandziora, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Szpitali Miejskich. Zasada jest prosta: 30 uciśnięć, dwa wdechy ratownicze. Jeśli ktoś ze względów estetycznych nie chce wykonywać wdechów, wystarczy sam masaż serca - tłumaczy Witold Kandziora, ordynator. - Nic nie zwalnia nas z obowiązku udzielenia pierwszej pomocy, a tej umiejętności nie nauczymy się z książek. Dlatego tak ważne są ćwiczenia na fantomach. Cieszę się, że udało się przeszkolić tyle osób. Choć szkolenie było przeznaczone dla seniorów, uczyła się także młodzież. - Byłem raz w tramwaju w sytuacji, gdy jedna z pasażerek miała atak padaczkowy - mówi siedemnastoletni Maciek. - Była też w ciąży i gdybym nie zadziałał, pewnie skończyłoby się to bardzo źle. Dlatego teraz powtarzam te ćwiczenia, kiedy tylko się da. Choć zadziałałem odruchowo, do dziś pamiętam telefon męża tej kobiety, który dziękował mi za uratowanie jej życia. Niestety statystyki nie są dobre: w lipcu śląska policja zorganizowała akcję, w ramach której zaaranżowano wypadek drogowych. Obok zakrwawionych motocyklistów obojętnie przejechało 15 kierowców i jeden rowerzysta. Działa tu tak zwane rozproszenie odpowiedzialności - mówi Jerzy Szafranowicz, dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich. - Ludzie liczą, że ktoś inny zareaguje. Tymczasem pierwsze minuty są kluczowe. Lekarze są zgodni: lepiej zrobić cokolwiek, niż nic. Każdy uczestnik spotkania dostał podstawowy zestaw do resuscytacji (ustnik i rękawiczki). Co więcej miasto doposażane jest w automatyczne defibrylatory. - Nie wolno się bać go używać, gdyż on dokładnie instruuje co trzeba robić - przekonuje Adam Płonka, kierownik działu prewencji chorzowskiej straży miejskiej. Od poniedziałku defibrylator wisi w urzędzie miasta w Chorzowie, trzy jeżdżą w samochodach straży miejskiej. - Za kilka dni pojawi się także w Starochorzowskim Domu Kultury, później zobaczymy, gdzie trzeba będzie jeszcze zaopatrzyć instytucje w taki sprzęt - mów Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. - Chcemy, by nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie - dodaje.  Miejskie Spotkania Medyczne to okazja do rozmowy z lekarzami pracującymi na co dzień w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Była okazja do spotkania się z ortopedą, geriatrą czy reumatologiem. W planach jest jeszcze spotkanie z neurologiem i gastrologiem. Akcja organizowana jest we współpracy z Chorzowską Strefą Wolontariatu. - Młodzi i seniorzy chcą stworzyć specjalny patrol, który będzie odpowiednio przeszkolony w zakresie udzielania pomocy - mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. seniorów i osób niepełnosprawnych, która koordynuje działania strefy. - Zrobiliśmy już pierwszy krok: zaczęliśmy naukę ratowania życia. Jeśli choć jedna osoba użyje nabytych tu umiejętności i uratuje komuś życie, to już będzie to ogromny sukces.

» galeria zdjęć

Akcja deratyzacji

-

10-04-2014

Chorzowska Straż Miejska przypomina, że do 30 kwietnia 2014 r. należy przeprowadzić deratyzację wszystkich nieruchomości na terenie miasta. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach oraz zarządcach nieruchomości i obiektów. Deratyzacja odbywa się na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399  ze zmianami.) oraz §15 Uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.10.2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów. Zabiegi sanitarne związane ze zwalczaniem gryzoni muszą być zorganizowane bez względu na to, czy szczury były zauważane na terenie określonej posesji, czy też nie. Co ważne, wykonanie sezonowej deratyzacji nie zwalnia z bieżącej walki z gryzoniami. Akcja polega na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki we wszystkich budynkach mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, magazynowych oraz w hotelach, szkołach, przedszkolach, żłobkach, zakładach opieki zdrowotnej, sklepach, kawiarniach, barach, restauracjach i stołówkach. Pamiętać należy, że w miejscach wyłożenia trutki musi znaleźć się wyraźne ostrzeżenie o wyłożeniu trucizny.
Strażnicy miejscy w okresie od 7 do 16 kwietnia sprawdzili  już 598 posesji. W wyniku podjętych czynności służbowych w  38 przypadkach stwierdzili, że właściciele posesji nie zastosowali się do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnią obowiązku wyłożenia trucizny mogą zostać ukarani mandatem karnym w wysokości 100zł.

Zobacz także:

powiedz nie doplaczom stop rasizm czad zabija

Nasze działania:


Promocja miasta:


Przydatne strony:


Straz miejska w Chorzowie

ul. Jana III Sobieskiego 3
41-500 Chorzów
tel. 986 lub 32 2416 145
e-mail: sm@chorzow.eu
www.sm.chorzow.eu