32 241 61 45986Profilaktyka

Profilaktyka

 Straż Miejska w Chorzowie od kilku lat prowadzi szeroką działalność profilaktyczną. W tym zakresie działania realizuje tzw. patrol szkolny. Jest on inicjatorem spotkań ukierunkowanych na edukację dzieci i młodzieży naszego miasta, mających na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeń i przestępstw oraz zjawiskom kryminogennym.

mł. insp. Łukasz Zwierkowski
str. Grzegorz Wierzbicki

W zakresie zadań patrolu szkolnego znajduje się realizowanie tematów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
W ramach programu „Bezpieczne miasto” Patrol Szkolny przygotował programy tematyczne adresowane do chorzowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych:
1.     „Jestem bezpieczny na drodze”
2.     „Uwaga obcy”
3.     „Bezpieczny internet”
4.     „Czy pies musi gryźć”
5.     „Bezpieczny przedszkolak”
6.     „Bezpieczeństwo w szkole i poza nią”
7.     „Płytka wyobraźnia to kalectwo”
8.     „Kompetencje Straży Miejskiej”
9.     „Odpowiedzialność prawna nieletnich”
10.     „Bezpieczne ferie”
11.     "Stop paleniu papierosów"
12.     "Znam numery alarmowe - I pomoc" ( propozycja dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych)
13.     "Czy potrafisz ratować życie? -I pomoc" ( prelekcje dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
14.     "Bezpieczne wakacje"
15. "Stop dopalaczom"
16. ""Poznaj pracę strażnika miejskiego"
Podczas zajęć z uczniami wykorzystywane są ciekawe prezentacje multimedialne przygotowane przez funkcjonariuszy patrolu szkolnego na potrzeby prelekcji. Prezentacje ukierunkowane są na zagrożenia występujące w okolicach konkretnych chorzowskich szkół. Na wyposażeniu "patrolu szkolnego" znajduje się zestaw edukacyjny "Autochodzik" oraz zestaw multimedialny "Bobby".

Dodatkowo w okresie wakacyjnym funkcjonariusze "patrolu szkolnego" biorą udział w festynach z udziałem dzieci i młodzieży ,organizowanych na terenie naszego miasta podczas, których w zmienionej formie (gry, zabawy, konkursy) kontynuują edukację nt. bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Szkoły zainteresowane współpracą z Patrolem Szkolnym proszone są o kierowanie zgłoszeń na adres: Straż Miejska 41-500 Chorzów Pl. Powstańców Śl. 1 lub pod nr. tel 509-448-076, 692-549-911. Zajęcia realizowane będą w uzgodnionym terminie.


Zobacz także:
powiedz nie doplaczom
stop rasizm
czad zabija

Nasze działania:


Promocja miasta:


Przydatne strony:


Straz miejska w Chorzowie

ul. Jana III Sobieskiego 3
41-500 Chorzów
tel. 986 lub 32 2416 145
e-mail: sm@chorzow.eu
www.sm.chorzow.eu