32 241 61 45986Praca w Straży Miejskiej

Oferty pracy w Straży miejskiej

Osoby zainteresowane pracą w Straży Miejskiej zachęcamy do śledzenia ofert pracy w naszym wydziale zamieszczanych na stronie Biuletunu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów.
Poniżej podajemy bezpośredni odnośnik do strony oraz listę niezbędnych wymagań dla kandydatów:
http://www.bip.chorzow.eu/

  Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieposzlakowana opinia,

 • niekaralność,

 • wykształcenie minimum średnie z maturą,

 • ukończone 21 lat,

 • prawo jazdy,

 • dobry stan zdrowia,

 • bardzo dobra sprawność fizyczna i psychiczna,

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o strażach gminnych wraz z przepisami wykonawczymi,

 • znajomość Zarządzenia Nr OR/35/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15.02.2010r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Chorzowie, umiejscowionej w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta

Zobacz także:

powiedz nie doplaczom stop rasizm czad zabija

Nasze działania:


Promocja miasta:


Przydatne strony:


Straz miejska w Chorzowie

Pl. Powstańców Śl. 1
41-500 Chorzów
tel. 986 lub 32 2416 145
e-mail: sm@chorzow.eu
www.sm.chorzow.eu