32 241 61 45986Historia

Historia Straży Miejskiej w Chorzowie

10-05-2014

W 1990r. na mocy ustawy o Policji Samorządy zyskały prawo do powołania Straży Miejskich. Chorzów był jednym z pierwszych miast w Polsce, które skorzystało z tej możliwości. Tym sposobem dnia 1 października 1991 roku Zarządzeniem Prezydenta utworzono Straż Miejską w naszym mieście. Ówczesne władze nie zdawały sobie sprawy z ogromu pracy jaka ich czekała przy tworzeniu nowopowstałej formacji. Wcześniej funkcjonariusze straży miejskiej pracowali w miejskiej służbie porządkowej, a ich uprawnienia były bardzo ograniczone i skupiały się na kontroli i utrzymaniu czystości w mieście.

Jednak z upływem czasu strażnikom przybywało zadań i uprawnień, a Ustawa o Strażach Gminnych z 1997r. skonkretyzowała zakres obowiązków. W początkowym okresie w chorzowskiej straży zatrudnionych było ok. 10 strażników, w chwili obecnej ok. 40.

Straż miejska została powołana do ochrony porządku publicznego i spełnia służebną role wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw człowieka. Ma wspomagać obywateli w rozwiązywaniu ich problemów, tych błahych, a także tych najważniejszych związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Straż miejska jest współpartnerem nie tylko Policji, ale i wszystkich służb dbających o bezpieczeństwo w mieście. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje Prezydent Miasta, a także Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu.

Zobacz także:
powiedz nie doplaczom
stop rasizm
czad zabija

Nasze działania:


Promocja miasta:


Przydatne strony:


Straz miejska w Chorzowie

ul. Jana III Sobieskiego 3
41-500 Chorzów
tel. 986 lub 32 2416 145
e-mail: sm@chorzow.eu
www.sm.chorzow.eu