32 241 61 45986Statystyki

Dane statystyczne dotyczące działania Straży Miejskiej w Chorzowie

2018 ROK

  W maju 2018:
 • podjęto 1708 interwencji w wyniku których stwierdzono 387 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 143 wezwania zawierających między innymi 34 sprawy dotyczące przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 79 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 3 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • Odaleziono 1 pojazd

 • doprowadzono 39 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Przyjęto od mieszkańców 703 zgłoszenia dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 65
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 168
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 12
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 47
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 3
  f) awarii technicznych: 12
  g) zwierząt: 100
  h) pozostałe zgłoszenia: 296
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 3 2    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3 8    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 151 51 2 3
Wykroczenia przeciwko mieniu 1      
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej   1    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 18 6    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 23 86    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 1 1    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 5      
Ustawa o ochronie zwierząt   1    
Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1      
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 14 3    
Inne   1   1
  W kwietniu 2018:
 • podjęto 1798 interwencji w wyniku których stwierdzono 431 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 173 wezwania zawierających między innymi 49 spraw dotyczące przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 63 pojazdy przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 1 pojazd na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 48 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Przyjęto od mieszkańców 701 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 59
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 178
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 13
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 32
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 1
  f) awarii technicznych: 9
  g) zwierząt: 91
  h) pozostałe zgłoszenia: 318
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 13 1 1  
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3 1   1
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 113 52   4
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 1      
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 5 11    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 11 11    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 33 100    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 1 6    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 8 1    
Ustawa o odpadach 1 3    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 19 24 1  
Inne 1     4
  W marcu 2018:
 • podjęto 1853 interwencje w wyniku których stwierdzono 706 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 172 wezwania zawierających między innymi 52 sprawy dotyczące przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 76 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 2 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 44 osoby do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujęto i przekazano Policji 1 osobę

 • Przeprowadzono kontrolę osobistą, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży wobec 1 osoby

 • Przyjęto od mieszkańców 728 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 40
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 214
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 23
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 26
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 3
  f) awarii technicznych: 16
  g) zwierząt: 75
  h) pozostałe zgłoszenia: 331
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 9 2    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 14    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 124 98   1
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 1      
Wykroczenia przeciwko mieniu       1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej   2    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 16 8   1
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 10 54    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6 1    
Ustawa o ochronie zwierząt 1 5    
Ustawa o odpadach 1 8    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 5 5    
Inne   1   1
  W lutym 2018:
 • podjęto 1698 interwencji w wyniku których stwierdzono 274 wykroczenia, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 227 wezwań zawierających między innymi 64 sprawy dotyczące przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 60 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 3 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • Odaleziono 1 pojazd

 • doprowadzono 41 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujawniono 1 przestępstwo

 • Przyjęto od mieszkańców 570 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 35
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 145
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 12
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 28
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 3
  f) awarii technicznych: 11
  g) zwierząt: 70
  h) pozostałe zgłoszenia: 266
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 6 2    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 3    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 107 55    
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 1      
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej   5    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 11 7    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 9 20    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 20 1 1  
Ustawa o ochronie zwierząt 2 1    
Ustawa o odpadach   7    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 6 8    
Inne       1
  W styczniu 2018:
 • podjęto 1781 interwencji w wyniku których stwierdzono 302 wykroczenia, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 237 wezwań zawierających między innymi 63 sprawy dotyczące przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 63 pojazdy przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 3 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 34 osoby do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujawniono 1 przestępstwo

 • Ujęto i przekazano Policji 1 osobę

 • Przyjęto od mieszkańców 579 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 30
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 198
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 5
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 36
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 1
  f) awarii technicznych: 5
  g) zwierząt: 57
  h) pozostałe zgłoszenia: 263
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 5 1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 7    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 94 76    
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 1      
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej   3    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 16 27    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4 34    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 12 1    
Ustawa o ochronie zwierząt 1 3    
Ustawa o odpadach   3    
Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1      
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym   1    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 4 6    
Inne 1      

2017 ROK

  W grudniu 2017:
 • podjęto 1523 interwencje w wyniku których stwierdzono 275 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 227 wezwań zawierające między innymi 55 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 57 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 2 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 39 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujęto i przekazano Policji 2 osoby

 • Przyjęto od mieszkańców 686 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 39
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 151
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 26
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 44
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 3
  f) awarii technicznych: 10
  g) zwierząt: 64
  h) pozostałe zgłoszenia: 349
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 2 3    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 1      
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5 3    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 120 36 1  
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 5      
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 1      
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 14 12 1  
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1 22    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych   1    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 26 4 1  
Ustawa o odpadach   4    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 3 8    
Inne       1
  W listopadzie 2017:
 • podjęto 1754 interwencji w wyniku których stwierdzono 400 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 284 wezwania zawierające między innymi 569 spraw dotyczącycych przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 68 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 4 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 35 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Przyjęto od mieszkańców 609 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 34
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 194
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 22
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 26
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 1
  f) awarii technicznych: 6
  g) zwierząt: 76
  h) pozostałe zgłoszenia: 250
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 8 3    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3 4    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 123 81    
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej   5    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 26 69    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 3 44    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 1 1    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6 1    
Ustawa o odpadach   4    
Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1      
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 3 10    
Inne 3     1
  W październiku 2017:
 • podjęto 1767 interwencji w wyniku których stwierdzono 396 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 205 wezwań zawierających między innymi 29 spraw dotyczącycych przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 60 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 1 pojazd na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • Usunięto z drogi 4 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 31 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujęto i przekazano Policji 1 osobę

 • zabezpieczono 1 miejsce przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem

 • Przyjęto od mieszkańców 718 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 45
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 213
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 6
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 41
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 1
  f) awarii technicznych: 12
  g) zwierząt: 87
  h) pozostałe zgłoszenia: 313
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 5 5    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 3 1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 160 45    
Wykroczenia przeciwko mieniu       1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 3 5   2
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 43 21    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 9 40    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 1 3    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1     1
Ustawa o odpadach 2 1 1  
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 11 24   1
Inne       7
  We wrześniu 2017:
 • podjęto 1471 interwencji w wyniku których stwierdzono 299 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 110 wezwań zawierających między innymi 45 spraw dotyczącycych przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 48 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 1 pojazd na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 33 osoby do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujęto i przekazano Policji 5 osób

 • Przyjęto od mieszkańców 592 zgłoszenia dotyczące:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 45
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 143
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 4
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 21
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 1
  f) awarii technicznych: 14
  g) zwierząt: 112
  h) pozostałe zgłoszenia: 252
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 8 2    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 1      
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 4 3    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 91 43 1 1
Wykroczenia przeciwko mieniu       1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej   5   2
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 8 11 1  
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 6 83 1  
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych   4    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3   1  
Ustawa o odpadach   4    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 5 7    
Inne 3     2
  W sierpniu 2017:
 • podjęto 1783 interwencje w wyniku których stwierdzono 377 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 195 wezwań zawierających między innymi 81 spraw dotyczącycych przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 22 pojazdy przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 2 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 29 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujawniono 4 przestępstwa

 • Ujęto i przekazano Policji 2 osoby

 • Przyjęto od mieszkańców 803 zgłoszenia dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 100
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 104
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 11
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 26
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 1
  f) awarii technicznych: 8
  g) zwierząt: 116
  h) pozostałe zgłoszenia: 437
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 9 6    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 9 3   1
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 75 26   1
Wykroczenia przeciwko mieniu       1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 6 14   2
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 19 18    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 18 147 1  
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych   2    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2 1 2 1
Ustawa o odpadach 1 2    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 4 2   1
Inne 5     8
  W lipcu 2017:
 • podjęto 1936 interwencje w wyniku których stwierdzono 488 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 181 wezwań zawierających między innymi 63 sprawy dotyczącycych przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 40 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 1 pojazd na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 57 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujawniono 4 przestępstwa

 • Ujęto i przekazano Policji 3 osoby

 • Przyjęto od mieszkańców 712 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 93
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 134
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 4
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 36
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 3
  f) awarii technicznych: 4
  g) zwierząt: 144
  h) pozostałe zgłoszenia: 294
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 14 5    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5      
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 91 51 2  
Wykroczenia przeciwko mieniu       1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 6 14   2
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 28 20    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 21 181 2  
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 4      
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 5 1    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 12 5 1  
Inne 2   2  
  W czerwcu 2017:
 • podjęto 1789 interwencje w wyniku których stwierdzono 460 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 177 wezwań zawierających między innymi 59 spraw dotyczącycych przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 38 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 1 pojazd na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 57 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujawniono 1 przestępstwo

 • Ujęto i przekazano Policji 4 osoby

 • Przyjęto od mieszkańców 869 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 107
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 155
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 5
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 44
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 2
  f) awarii technicznych: 5
  g) zwierząt: 125
  h) pozostałe zgłoszenia: 426
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 7 4 1  
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 1 1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3 14 1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 118 54 1 2
Wykroczenia przeciwko mieniu       4
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 2 17    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 26 16 1  
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 11 133    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych   2    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2 1 2 1
Ustawa o odpadach   1    
Ustawa zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1      
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 13 12    
Inne 3     2
  W maju 2017:
 • podjęto 1894 interwencje w wyniku których stwierdzono 557 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 192 wezwania zawierające między innymi 55 spraw dotyczącyce przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 77 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • doprowadzono 34 osoby do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujawniono 2 przestępstwa

 • Ujęto i przekazano Policji 2 osoby

 • Przyjęto od mieszkańców 757 zgłoszeń dotyczące:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 61
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 163
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 7
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 29
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 4
  f) awarii technicznych: 11
  g) zwierząt: 125
  h) pozostałe zgłoszenia: 357
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 9 7    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 7 5    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 117 91 2  
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 1      
Wykroczenia przeciwko mieniu       1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 1 14    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 20 19    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 17 189    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 2 4    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6   1  
Ustawa o odpadach 1      
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 21 19 1  
Inne       2
  W kwietniu 2017:
 • podjęto 1988 interwencje w wyniku których stwierdzono 504 wykroczenia, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 192 wezwania zawierające między innymi 43 sprawy dotyczącyce przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 58 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 5 pojazdów na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 33 osoby do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujęto i przekazano Policji 4 osoby

 • Przyjęto od mieszkańców 652 zgłoszenia dotyczące:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 45
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 177
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 11
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 39
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 1
  f) awarii technicznych: 8
  g) zwierząt: 79
  h) pozostałe zgłoszenia: 292
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 5 5    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 4 11 1 1
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 127 70 3  
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 1      
Wykroczenia przeciwko mieniu       1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej   14    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 24 19    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 15 95    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 8 6    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 8 1 4  
Ustawa o odpadach 3 3    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 32 40    
Inne 3      
  W marcu 2017:
 • podjęto 2382 interwencje w wyniku których stwierdzono 741 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 272 wezwania zawierające między innymi 70 spraw dotyczącycych przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 96 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • doprowadzono 61 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujawniono 1 przestępstwo

 • Ujęto i przekazano Policji 3 osoby

 • Przyjęto od mieszkańców 751 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 50
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 214
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 10
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 28
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 6
  f) awarii technicznych: 11
  g) zwierząt: 76
  h) pozostałe zgłoszenia: 356
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 8 11   1
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 1      
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 7 18    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 175 147   2
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 2 1    
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 1 13    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 28 24    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 25 130    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 16 21    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 41 3 2  
Ustawa o odpadach 1 3    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 6 48    
Inne 4     1
  W lutym 2017:
 • podjęto 1974 interwencje w wyniku których stwierdzono 616 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 269 wezwania zawierające między innymi 43 sprawy dotyczącyce przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 95 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 2 pojazdy na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • Usunięto z drogi 3 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 34 osoby do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujęto i przekazano Policji 1 osobę

 • Przyjęto od mieszkańców 660 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 26
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 206
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 5
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 47
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 2
  f) awarii technicznych: 8
  g) zwierząt: 56
  h) pozostałe zgłoszenia: 310
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 10 2 1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 4 3    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 180 162 5 2
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 5 2    
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej   7    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 23 12    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 15 46    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 14 12    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 60 25 2  
Ustawa o odpadach 1 3 3  
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 7 6    
Inne 3     1
  W styczniu 2017:
 • podjęto 2156 interwencji w wyniku których stwierdzono 589 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 284 wezwania zawierające między innymi 16 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 66 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • doprowadzono 34 osoby do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujęto i przekazano Policji 1 osobę

 • Przyjęto od mieszkańców 825 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 34
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 198
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 4
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 196
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 1
  f) awarii technicznych: 12
  g) zwierząt: 81
  h) pozostałe zgłoszenia: 299
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 12   1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5 7    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 158 117 2 1
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 11 2    
Wykroczenia przeciwko mieniu 15 7    
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 2 5    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 11 6    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 3 24    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 6      
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 142 47    
Ustawa o odpadach   1    
Ustawa zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2      
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 2 6    
Inne 2     3

2016 ROK

  W grudniu 2016:
 • podjęto 1781 interwencji w wyniku których stwierdzono 447 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 189 wezwań zawierających między innymi 23 sprawy dotyczące przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 77 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 2 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 44 osoby do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujęto i przekazano Policji 1 osobę

 • Przyjęto od mieszkańców 793 zgłoszenia dotyczące:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 48
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 244
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 5
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 82
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 1
  f) awarii technicznych: 14
  g) zwierząt: 79
  h) pozostałe zgłoszenia: 320
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 6 5 1 1
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 2 1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3 4 1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 185 68 3 1
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 11 2    
Wykroczenia przeciwko mieniu       1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 1 5 1  
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 28 9    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 13 22    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 1 1    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 43 10    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 9 13 1  
Inne 1     1
  W listopadzie 2016:
 • podjęto 1711 interwencji w wyniku których stwierdzono 447 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 265 wezwań zawierających między innymi 29 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 36 pojazdy przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 3 pojazdy na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • Usunięto z drogi 1 pojazd na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 39 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • zabezpieczono 3 miejsca przestępstw, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem

 • Przyjęto od mieszkańców 628 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 35
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 188
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 9
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 38
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 3
  f) awarii technicznych: 7
  g) zwierząt: 78
  h) pozostałe zgłoszenia: 288
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 6 6    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 1 2    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 4 3    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 133 83   1
Wykroczenia przeciwko zdrowiu   1    
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 2 4 1  
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 28 39    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 10 62    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 4 2    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 25      
Ustawa o odpadach   3    
Ustawa zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1      
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 7 11    
Inne 5     2
  W październiku 2016:
 • podjęto 1697 interwencji w wyniku których stwierdzono 419 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 140 wezwań zawierających między innymi 13 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 54 pojazdy przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 3 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 42 osoby do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujęto i przekazano Policji 1 osobę

 • Przyjęto od mieszkańców 640 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 43
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 215
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 7
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 32
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 2
  f) awarii technicznych: 13
  g) zwierząt: 67
  h) pozostałe zgłoszenia: 261
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 6 4   1
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3 4    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 140 63 1  
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 6 13 1  
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 18 18    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 12 70 1  
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 1 3    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4 1 1 2
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 10 29    
Inne 1 2   3
  We wrześniu 2016:
 • podjęto 1712 interwencji w wyniku których stwierdzono 465 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 102 wezwania zawierających między innymi 23 sprawy dotyczące przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 56 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 3 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 37 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • zabezpieczono 9 miejsc przestępstw, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem

 • Przyjęto od mieszkańców 717 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 86
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 158
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 4
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 25
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 1
  f) awarii technicznych: 18
  g) zwierząt: 105
  h) pozostałe zgłoszenia: 320
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 12 9    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 8    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 108 62    
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 3 13    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 25 20    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 13 132    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 6 9    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 7 2   1
Ustawa o odpadach 1 12    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 4 8    
Inne 1 1   5
  W sierpniu 2016:
 • podjęto 1676 interwencji w wyniku których stwierdzono 425 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 52 wezwania zawierających między innymi 11 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 47 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 3 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 36 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • zabezpieczono 9 miejsc przestępstw, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem

 • Przyjęto od mieszkańców 694 zgłoszenia dotyczące:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 100
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 100
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 0
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 43
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 2
  f) awarii technicznych: 12
  g) zwierząt: 100
  h) pozostałe zgłoszenia: 303
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 6 5    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5 2    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 96 30    
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 5 5    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 20 27 1  
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 34 149 1  
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 6 8    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3      
Ustawa o odpadach 1      
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 5 11    
Inne 2 1   2
  W lipcu 2016:
 • podjęto 1571 interwencji w wyniku których stwierdzono 354 wykroczenia, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 70 wezwań zawierających między innymi 18 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 20 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 1 pojazd na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 41 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • zabezpieczono 1 miejsce przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem

 • Przyjęto od mieszkańców zgłoszenia dotyczące:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 112
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 94
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 0
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 45
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 3
  f) awarii technicznych: 14
  g) zwierząt: 126
  h) pozostałe zgłoszenia: 326
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 10 4    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 1      
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5 4   1
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 60 20 2  
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 1      
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 2 11    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 20 29    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 27 114    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 8 11 1  
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2      
Ustawa o odpadach 1 1    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 7 7    
Inne 1     3
  W czerwcu 2016:
 • podjęto 1931 interwencji w wyniku których stwierdzono 607 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 98 wezwań zawierających między innymi 20 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 51 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 3 pojazdy na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • Usunięto z drogi 1 pojazd na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 40 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujęto i przekazano Policji 1 osobę

 • zabezpieczono 3 miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem

 • Przyjęto od mieszkańców 794 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 94
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 156
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 5
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 53
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 3
  f) awarii technicznych: 10
  g) zwierząt: 135
  h) pozostałe zgłoszenia: 338
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 12 9    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 4 5 1 1
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 132 59 1 1
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 2      
Wykroczenia przeciwko mieniu       1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 7 12    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 34 29    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 21 198    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 14 31 1  
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4      
Ustawa o odpadach 1      
Ustawa zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym   1    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 5 16    
Inne 2 1    
  W maju 2016:
 • podjęto 1701 interwencji w wyniku których stwierdzono 531 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 94 wezwania zawierające między innymi 23 sprawy dotyczące przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 50 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 4 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 46 osób do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Ujęto i przekazano Policji 1 osobę

 • Przyjęto od mieszkańców 721 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 70
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 164
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 4
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 54
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 1
  f) awarii technicznych: 10
  g) zwierząt: 91
  h) pozostałe zgłoszenia: 327
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 10 6    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 12 6   3
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 105 51 3  
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 4 13    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 21 37 1  
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 28 154    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 9 44    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2 1   1
Ustawa o Odpadach 1      
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 5 12    
Inne   1    
  W kwietniu 2016:
 • podjęto 1841 interwencji w wyniku których stwierdzono 575 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 143 wezwania zawierające między innymi 42 sprawy dotyczące przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 58 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 2 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 43 osoby do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

 • Przyjęto od mieszkańców 683 zgłoszenia dotyczące:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 47
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 180
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 3
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 27
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 2
  f) awarii technicznych: 3
  g) zwierząt: 110
  h) pozostałe zgłoszenia: 358
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 9 4    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 1 2    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 12 8    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 137 58 1  
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 1      
Wykroczenia przeciwko mieniu       1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 3 8    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 26 22 1  
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 21 137 1  
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 21 38    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 7 2    
Ustawa o Odpadach 5 2    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 14 26    
Inne 2     5
  W marcu 2016:
 • podjęto 1626 interwencji w wyniku których stwierdzono 515 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 125 wezwań zawierających między innymi 30 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 101 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 4 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 45 osób do Izby Wytrzeźwień

 • Przyjęto od mieszkańców 606 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 49
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 202
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 4
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 35
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 2
  f) awarii technicznych: 10
  g) zwierząt: 69
  h) pozostałe zgłoszenia: 235
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 7 4    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 11 7 1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 165 88 2 1
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 2      
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 3 9    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 22 14    
Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy 3 1    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 8 77   1
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 12 26    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 16 1   1
Ustawa o Odpadach   8    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 6 15    
  W lutym 2016:
 • podjęto 1619 interwencji w wyniku których stwierdzono 583 wykroczenia, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 165 wezwań zawierających między innymi 38 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 104 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 4 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 37 osób do Izby Wytrzeźwień

 • zabezpieczono 3 miejsca przestępstw, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem

 • Przyjęto od mieszkańców 552 zgłoszenia dotyczące:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 39
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 167
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 5
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 28
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 3
  f) awarii technicznych: 7
  g) zwierząt: 63
  h) pozostałe zgłoszenia: 240
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 6 3 1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 10 7 2  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 165 144 1 1
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 1 4    
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 3 8    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 22 23 1  
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 13 49    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 18 49    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 14 2    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 9 18    
Inne 3 1   5
  W styczniu 2016:
 • podjęto 1482 interwencje w wyniku których stwierdzono 324 wykroczenia, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 110 wezwań zawierających między innymi 21 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 58 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 3 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • Odnaleziono 1 pojazd

 • doprowadzono 34 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 3 osoby do miejsca zamieszkania

 • Przyjęto od mieszkańców 565 zgłoszeń dotyczących:
  a) zakłócania porządku publicznego i spokoju: 51
  b) zagrożeń w ruchu drogowym: 181
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 6
  d) zagrożeń życia i zdrowia: 36
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy): 0
  f) awarii technicznych: 14
  g) zwierząt: 71
  h) pozostałe zgłoszenia: 206
  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 4 3    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3 1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 123 76    
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 4 4    
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 2 3 1  
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 6 10    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 5 28    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 8 20    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 8 2    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 1 11 1  

2015 ROK

  W grudniu 2015:
 • podjęto 1348 interwencji w wyniku których stwierdzono 350 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 125 wezwań zawierających między innymi 24 sprawy dotyczące przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 99 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 3 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 45 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 1 osobę do miejsca zamieszkania

 • ujawniono 1 przestępstwo

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 3 2    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 2      
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5 6   1
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 157 72 2 1
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 2      
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 1 3    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 16 9    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 13 23    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 1 4    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 9      
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt   2    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 2 13    
Inne       1
  W listopadzie 2015:
 • podjęto 1297 interwencji w wyniku których stwierdzono 374 wykroczenia, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 157 wezwań zawierających między innymi 41 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 66 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 2 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 28 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 4 osoby do miejsca zamieszkania

 • ujawniono 1 przestępstwo

 • ujęto i przekazano Policji 4 osoby

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 10 4   2
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 6 4    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 152 85    
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 1      
Wykroczenia przeciwko mieniu       2
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 2 6    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 17 9    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 7 25    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 10 10    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 3    
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt   2    
Ustawa - Kodeks Wyborczy     1  
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 6 8    
  W październiku 2015:
 • podjęto 1559 interwencji w wyniku których stwierdzono 471 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 151 wezwań zawierających między innymi 48 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 64 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto z drogi 2 pojazdy na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • Usunięto z drogi 2 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 34 osoby do Izby Wytrzeźwień oraz 3 osoby do miejsca zamieszkania

 • ujawniono 1 przestępstwo

 • ujęto i przekazano Policji 1 osobę

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 10 5    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5 17    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 151 95 2  
Wykroczenia przeciwko mieniu       1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 6 8    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 18 15    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 9 53 1  
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 13 19    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2   1  
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt   5    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 13 18    
  We wrześniu 2015:
 • podjęto 1570 interwencji w wyniku których stwierdzono 526 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 97 wezwań zawierających między innymi 16 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 86 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • doprowadzono 42 osoby do Izby Wytrzeźwień oraz 3 osoby do miejsca zamieszkania

 • ujawniono 1 przestępstwo

 • ujęto i przekazano Policji 2 osoby

 • zabezpieczono 2 miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 7 6    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3 6 1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 170 109 5  
Wykroczenia przeciwko zdrowiu   1    
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 4 6    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 12 13    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 8 122    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 16 20   1
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2   1  
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 4 8    
  W sierpniu 2015:
 • podjęto 1453 interwencje w wyniku których stwierdzono 405 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 79 wezwań zawierających między innymi 21 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 44 pojazdy przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • doprowadzono 61 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 1 osobę do miejsca zamieszkania

 • ujęto i przekazano Policji 3 osoby

 • zabezpieczono 6 miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 19 6    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   3    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 10 11    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 116 35 1  
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 1      
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 1 9    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 22 16    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 20 92    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 15 3    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3      
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 2 7    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 7 6    
  W lipcu 2015:
 • podjęto 1538 interwencji w wyniku których stwierdzono 441 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 51 wezwań zawierających między innymi 12 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 37 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto 1 pojazd na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 48 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 4 osoby do miejsca zamieszkania

 • ujęto i przekazano Policji 6 osób

 • zabezpieczono 3 miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 8 8    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   2    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 8 15 1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 124 28 2 2
Wykroczenia przeciwko mieniu       2
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 3 8    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 24 7    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 37 92 1  
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 20 16 3  
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3      
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 2 5    
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1      
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 12 4    
  W czerwcu 2015:
 • podjęto 1379 interwencji w wyniku których stwierdzono 442 wykroczenia, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 79 wezwania zawierające między innymi 10 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 51 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto 4 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 53 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 1 osobę do miejsca zamieszkania

 • zabezpieczono 2 miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 9 3    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   3    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 7 4    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 124 61    
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 1      
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 2 10    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 25 23    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 19 82 1  
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 25 23    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 5   1  
Ustawa Prawo ochrony środowiska   1    
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych   2    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 10 3    
  W maju 2015:
 • podjęto 1471 interwencji w wyniku których stwierdzono 404 wykroczenia, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 83 wezwania zawierające między innymi 12 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 49 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • doprowadzono 46 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 3 osoby do miejsca zamieszkania

 • zabezpieczono 3 miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 9 4    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   1 1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 10 3 1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 135 42    
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 3 9    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 22 24    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 13 59    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 33 7    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6      
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 1 3    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 11 7    
  W kwietniu 2015:
 • podjęto 1408 interwencji w wyniku których stwierdzono 462 wykroczenia, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 103 wezwania zawierające między innymi 17 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 40 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto 1 pojazd na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 28 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 3 osoby do miejsca zamieszkania

 • Ujawniono 1 przestępstwo

 • Ujęto i przekazano Policji 5 osób

 • zabezpieczono 6 miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 7 6    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   3 1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 7 8 1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 109 60 1 1
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 2      
Wykroczenia przeciwko mieniu       5
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 2 10    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 27 23    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 12 65 1 1
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 22 16    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 7      
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych   1    
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1      
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 48 15    
Inne   1    
  W marcu 2015:
 • podjęto 1337 interwencji w wyniku których stwierdzono 424 wykroczenia, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 134 wezwania zawierające między innymi 40 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 62 pojazdy przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • doprowadzono 38 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 2 osoby do miejsca zamieszkania

 • Ujawniono 2 przestępstwa

 • Ujęto i przekazano Policji 8 osób

 • zabezpieczono 5 miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 6 5    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5 10 1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 125 64 4  
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 1      
Wykroczenia przeciwko mieniu       1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej   9 2  
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 30 22    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 14 42    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 19 28    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 15      
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 1 5    
Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji   1    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 3 10    
Inne   1    
  W lutym 2015:
 • podjęto 1299 interwencji w wyniku których stwierdzono 435 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 12 wezwań zawierających 13 spraw dotyczące przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 47 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • USUNIĘTO 2 POJAZDY NA PODSTAWIE ART. 50A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM

 • doprowadzono 37 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 3 osoby do miejsca zamieszkania

 • Ujęto i przekazano Policji 8 osób

 • zabezpieczono 12 miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 6 3    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 12 4 1 1
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 132 74 3  
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 11 7    
Wykroczenia przeciwko mieniu       1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 3 9    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 14 12    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4 32    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 11 14    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 56 10    
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 2 3    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 3 6 1  
  W styczniu 2015:
 • podjęto 1368 interwencji w wyniku których stwierdzono 454 wykroczenia, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 22 wezwań zawierających 23 sprawy dotyczące przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 58 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • doprowadzono 38 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 4 osoby do miejsca zamieszkania

 • Ujęto i przekazano Policji 5 osób

 • zabezpieczono 6 miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 4 4 1  
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 2 1 1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 9 7   1
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 158 98 2  
Wykroczenia przeciwko zdrowou 5      
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 2 5    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 14 14 2  
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2 25    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 7 17    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 39 9    
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych   4    
Ustawa o zuzytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym   1    
Ustawa - Kodeks wyborczy 7      
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 6 8    

2014 ROK

  W grudniu 2014 :
 • podjęto 1407 interwencji w wyniku których stwierdzono 390 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 46 wezwań zawierających 45 sprawy dotyczące przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 57 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto 4 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 44 osoby do Izby Wytrzeźwień

 • Ujęto i przekazano Policji 4 osoby

 • zabezpieczono 12 miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 8 6    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5 6    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 219 72 6  
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej   1    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 11 7    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2 12    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 9 5    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 13 4    
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 1 1    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 1      
  W listopadzie 2014 :
 • podjęto 1405 interwencji w wyniku których stwierdzono 479 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 41 wezwań zawierających 33 sprawy dotyczące przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 78 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto 2 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 39 osoby do Izby Wytrzeźwień oraz 2 osoby do miejsca zamieszkania

 • Ujęto i przekazano Policji 1 osobę

 • zabezpieczono 14 miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 7 3    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5 3    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 195 49 2  
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 2 5    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 15 7    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 3 31    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 14 13    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 8 4    
Ustawa o Odpadach     1  
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 1 1    
Ustawa - Kodeks wyborczy 11      
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 4   1  
  W październiku 2014 :
 • podjęto 1623 interwencje w wyniku których stwierdzono 479 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 38 wezwań zawierających 39 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 68 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto 2 pojazdy na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 42 osoby do Izby Wytrzeźwień oraz 3 osoby do miejsca zamieszkania

 • Ujawniono 5 przestępstw

 • Ujęto i przekazano Policji 4 osoby

 • zabezpieczono 13 miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 9 2 1  
Wykroczenia przeciwko instytucjom samorządowym i społecznym 1 1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 4 11    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 148 98 5  
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 3 8    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 14 18 2  
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 10 72    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 11 20    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 9 2    
Ustawa o Odpadach 1      
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych   4    
Ustawa - Kodeks wyborczy 1      
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 21 3    
  We wrześniu 2014 :
 • podjęto 1377 interwencji w wyniku których stwierdzono 464 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 31 wezwań zawierających 35 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 83 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto 3 pojazdy na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 43 osoby do Izby Wytrzeźwień oraz 3 osoby do miejsca zamieszkania

 • Ujawniono 3 przestępstwa

 • Ujęto i przekazano Policji 7 osób

 • zabezpieczono 14 miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 8 11    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5 9    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 156 105 6  
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 1 9    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 18 18 1  
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 22 57    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 12 7    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 5      
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych   5    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 4 2    
Inne   2    
  W sierpniu 2014 :
 • podjęto 1346 interwencji w wyniku których stwierdzono 399 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 15 wezwań zawierających 14 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 40 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • doprowadzono 48 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 2 osoby do miejsca zamieszkania

 • Ujawniono 3 przestępstwa

 • Ujęto i przekazano Policji 5 osób

 • zabezpieczono 23 miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 11 9    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 1 1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 7 7    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 107 53 5  
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 1 10    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 20 15 2  
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 12 105    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 12 10    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach     1  
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych   3 1  
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 1 2    
Inne 1 1   1
  W lipcu 2014 :
 • podjęto 1578 interwencje w wyniku których stwierdzono 522 wykroczenia, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 11 wezwań zawierających 11 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 37 pojazdy przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • doprowadzono 56 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 4 osoby do miejsca zamieszkania

 • zabezpieczono 20 miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 14 9    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 7 4    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 132 65 11  
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 5 20    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 20 28    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 22 146 1  
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 5 13    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 7 1    
Ustawa o odpadach     1  
Ustawa o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych 1 4    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 2 2    
Inne   1    
  W czerwcu 2014 :
 • podjęto 1254 interwencje w wyniku których stwierdzono 423 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 6 wezwań zawierających 6 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 43 pojazdy przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto 1 pojazd na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 49 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 4 osoby do miejsca zamieszkania

 • Ujawniono 1 przestępstwo

 • zabezpieczono 10 miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 10 13    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 7 10    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 114 52 1 1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 2 16 1  
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 19 18    
Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe   1    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 12 112    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 5 14    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2      
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 1 4    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 1 4    
Inne   1   1
  W maju 2014 :
 • podjęto 1418 interwencje w wyniku których stwierdzono 459 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 19 wezwań zawierających 14 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 42 pojazdy przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto 1 pojazd na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 43 osoby do Izby Wytrzeźwień oraz 2 osoby do miejsca zamieszkania

 • Ujawniono 2 przestępstwa

 • zabezpieczono 21 miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 9 3    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5 8 1  
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 121 103 2  
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 4 6    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 26 20    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 16 87    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 5 21    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 1    
Ustawa o odpadach   1    
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych   2    
Ustawa - Kodeks wyborczy 3      
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 9 2    
Inne   1   1
  W kwietniu 2014 :
 • podjęto 1584 interwencje w wyniku których stwierdzono 640 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 21 wezwań zawierających 22 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 103 pojazdy przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • odnaleziono 1 pojazd

 • doprowadzono 49 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 4 osoby do miejsca zamieszkania

 • ujawniono 3 przestępstwa

 • 7 osób ujęto i przekazano Policji

 • zabezpieczono 21 miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 6 1    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 11 12    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 178 131 2 1
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 1 3    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 31 35    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 17 130 2  
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 3 29    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2 1   1
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych   5    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 28 8    
Inne   2    
  W marcu 2014 :
 • podjęto 1503 interwencje w wyniku których stwierdzono 737 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 21 wezwań zawierających 23 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 83 pojazdy przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto 1 pojazd na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 53 osoby do Izby Wytrzeźwień

 • ujawniono 2 przestępstwa

 • 6 osób ujęto i przekazano Policji

 • zabezpieczono 13 miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 9 5    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 1 2    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 12 12    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 209 167 3  
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 1 7    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 26 28 1  
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 17 157    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 14 37    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3      
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych   6    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 5 8 2  
Inne   1   2
  W lutym 2014 :
 • podjęto 1173 interwencje w wyniku których stwierdzono 566 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 8 wezwań zawierających 9 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 65 pojazdy przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • usunięto 2 pojazdy na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • Usunięto 1 pojazd na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 53 osoby do Izby Wytrzeźwień

 • ujawniono 2 przestępstwa

 • 6 osób ujęto i przekazano Policji

 • zabezpieczono 13 miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 9 4 1  
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym   2    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5 6    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 161 222 8  
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej   11    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 17 10    
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 3 59 1  
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 10 14    
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 7 4    
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych   1    
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 5 8 2  
Inne 1 5    
  W styczniu 2014 :
 • podjęto 1143 interwencje w wyniku których stwierdzono 503 wykroczeń, ustalono ich sprawców i załatwiono w ramach posiadanych uprawnień,

 • wysłano 13 wezwań zawierających 17 spraw dotyczących przepisów sanitarno – porządkowych,

 • unieruchomiono 103 pojazdy przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

 • Usunięto 1 pojazd na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • doprowadzono 40 osób do Izby Wytrzeźwień oraz 2 do miejsca zamieszkania

 • ujawniono 3 przestępstwa

 • 3 osoby ujęto i przekazano Policji

 • zabezpieczono 18 miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń, bądź zagrożonych takimi zdarzeniami

  Środki oddziaływania wychowawczego
(art. 41 k.w.)
Mandaty Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 6 8    
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 1 2    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 14 5    
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 188 189 3  
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 3 1    
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 1 7    
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 16 10 2  
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 5 12    
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 5 6 1  
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 26 4 1  
Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 3 8    
Inne       1
Ewidencja wyników Straży Miejskiej - raport za rok 2013

Zobacz także:
powiedz nie doplaczom
stop rasizm
czad zabija

Nasze działania:


Promocja miasta:


Przydatne strony:


Straz miejska w Chorzowie

ul. Jana III Sobieskiego 3
41-500 Chorzów
tel. 986 lub 32 2416 145
e-mail: sm@chorzow.eu
www.sm.chorzow.eu